7:05 Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021
eReportaz

Live:

Βενιζέλος για Novartis - "Αδιαννόητα κενά στο σεβασμό του κράτους δικαίου!"

Βενιζέλος για Novartis - "Αδιαννόητα κενά στο σεβασμό του κράτους δικαίου!"

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την σκευωρία Novartis θεωρώ αναγκαίο να σημειώσω τα εξής:
Οι μηνύσεις που υποβάλαμε τον Φεβρουάριο του 2018, κατά το πρώτο σκέλος που αφορά πρόσωπα της τότε κυβέρνησης, διαβιβάστηκαν στη Βουλή όπου και εκκρεμούσαναπό τον Μάρτιο του 2018.

Κατά το δεύτερο σκέλος που αφορά εισαγγελικούς λειτουργούς, οι μηνύσεις μας είχαν τεθεί στο αρχείο μετά από ταχύρρυθμη προκαταρκτική εξέταση στην οποία δενείχαμε καν κληθεί να καταθέσουμε ως εγκαλούντες. Κατά το δεύτερο αυτό σκέλος οι μηνύσεις μας ανασύρθηκαν από τοαρχείο μετά τις καταγγελίες του Αντεισαγγελέα του ΑΠ κ. Ι. Αγγελή. Για το σκέλος αυτό κληθήκαμε να καταθέσουμε – για πρώτη φορά – στην προκαταρκτικήεξέταση που διενεργεί ο Αντεισαγγελέας του ΑΠ κ. Ευ. Ζαχαρής.

Καταθέτει σήμερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Τα στοιχεία που αφορούν σε πρόσωπα της προηγούμενης κυβέρνησης και διαβίβασε στη Βουλή ο κ. Ζαχαρής ανήκουν στοπρώτο σκέλος και εντάσσονται συνεπώς στη δικογραφία που εκκρεμεί από τον Μάρτιοτου 2018 στη Βουλή. Η προκαταρκτική όμως εξέταση προφανώς συνεχίζεται για τους εισαγγελικούςλειτουργούς – παράλληλα με προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία ΠρωτοδικώνΑθηνών – και είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία στη Βουλή που εντέλει αφορά και τους τυχόνσυμμετόχους ( άρθρο 86 παρ.4 τελευταίο εδάφιο).

Κατά το τρίτο σκέλος κατά το οποίο οι μηνύσεις μας αφορούν τουςπεριβόητους «προστατευόμενους μάρτυρες»αυτές τέθηκαν το 2018, με παραγγελία του τότε εποπτεύοντος τους εισαγγελείςδιαφθοράς Αντεισαγγελέα του ΑΠ, σε κατάσταση «οριστικής αποχής από την ποινική δίωξη».

Παρά τα όσα μεσολάβησαν με την υπόθεση Μανιαδάκη, δεν έχει – εξ όσων γνωρίζω – ανακληθεί ούτε ο χαρακτηρισμός των προσώπων αυτών ως μαρτύρων«προστατευόμενων» και μάλιστα «δημοσίου συμφέροντος», ούτε η ποινική ασυλία που τους έχει παρασχεθεί! Αυτό είναι ένα αδιανόητο κενό στο σεβασμό του κράτους δικαίου. Ένα κενό πουεπιτρέπει να διατηρείται το παραθεσμικό κέλυφος εντός του οποίουεπωάστηκε η μεγαλύτερη σκευωρία των τελευταίων δεκαετιών.
Στο μεταξύ η υπόθεση αρχειοθετήθηκε εδώ και μήνες ή έστω εβδομάδες για επτάιταμώς συκοφαντηθέντα πολιτικά πρόσωπα αλλά εκκρεμεί αδικαιολόγητα για αλλάτρία.
Επιπλέον, η προηγούμενη Βουλή που παραβίασε το Σύνταγμα καιπαρερμήνευσε ωμά το άρθρο 86 διαλύθηκε, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία τηςσημερινής Βουλής έχει δηλώσει ότι αποδέχεται την ορθή ερμηνεία του Συντάγματοςτην οποία ακολουθούσε παγίως η Βουλή και την οποία έχει υιοθετήσει και τεκμηριώσειη πάγια νομολογία των δικαστηρίων.

Η προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης νανομιμοποιήσει αναδρομικά την παραβίαση του Συντάγματος μέσω της αναθεωρητικής διαδικασίας απέτυχε λόγω της στάσης της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ στην προηγούμενη Βουλήκαι ελπίζω ότι καμία σκοπιμότητα δεν θα μεταβάλλει τώρα το δεδομένο αυτό.

Βενιζέλος για Novartis: Η σχετική δικογραφία πρέπει να διαβιβαστεί αμελλητί στη Βουλή!

Ενώ συνεπώς διεξάγεται μια δημόσια συζήτηση για τους χειρισμούς που πρέπεινα γίνουν από τη Βουλή για το πρώτο σκέλος της δικογραφίας της σκευωρίας,υπάρχουν πολύ σοβαρές εκκρεμότητες στο επίπεδο της Εισαγγελίας ( εν τελεί τουΑρείου Πάγου ) κυρίως για το δεύτεροκαι τρίτο σκέλος της.
Βασική συνεπώς μέριμνα της Βουλής πρέπει να είναι η αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και η διασφάλιση των δικονομικών προϋποθέσεων που θαεπιτρέψουν την εξέταση των περιβόητων μαρτύρων αλλά και των εμπλεκομένων εισαγγελικών και άλλων λειτουργών από τηΒουλή και τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων.
Προσωπικά, επειδή μόνη μου μέριμνα είναι η προστασία των Θεσμών που δενεπιτυγχάνεται χωρίς την ανάδειξη και προστασία της αλήθειας, θα επέλεγα πρινκινηθεί η ποινική διαδικασία του άρθρου 86 εξατομικευμένα για οποιοδήποτεπολιτικό πρόσωπο, να μεσολαβήσει η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής ώστε ναδιερευνηθεί η βαρύτητα των στοιχείων χωρίς να υπάρχουν οιονεί κατηγορούμενοι. Ηεξεταστική επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών ( άρθρα145-147 Κανονισμού της Βουλής).

Αρκεί βεβαίως να λειτουργήσει σοβαρά, κάτι πουδε συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά αυτό ισχύει και για αρκετές «προανακριτικές» επιτροπές. Κατά τη γνώμη μου και την εμπειρία μου ήδηαπό τη βαρειά περίοδο του 1989, για να κινηθεί η ποινική διαδικασία του άρθρου86, για οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο και όχι μόνο για τους πρώην πρωθυπουργούς, πρέπει να υπάρχουν ισχυρά και προφανή στοιχεία. Οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου, πρέπει άλλωστε να ισχύουν πλήρως γιακάθε πρόσωπο.
Η Κοινοβουλευτική Πλειοψηφία θεώρησε ότι επαρκούν τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία προκειμένου να κινηθεί κατευθείαν ηδιαδικασία του άρθρου 86 για ένα πρώην υπουργό. Πρόκειται για μια επιλογήπροβλεπόμενη από το Σύνταγμα. Και η διαδικασία αυτή, που ούτως ή άλλως αφοράτο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, μπορεί να οδηγήσει στην ολοκληρωμένηδικανική διερεύνηση μιας υπόθεσης που έχει ως πραγματικό αντικείμενο τον βιασμότων θεσμών. Για να επιτευχθεί όμως αυτό πρέπει να αρθούν οι δικονομικέςεκκρεμότητες και αντιφάσεις που σημείωσα παραπάνω και κυρίως να αποκατασταθεί το συνταγματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται παράλληλα διάφορες διαδικασίες.

Επιπλέον πρέπει να είναι σαφής η θέση της Βουλής ως προς το αν θα ζητηθεί ή όχι προηγουμένως η γνώμη τουτριμελούς συμβουλίου ανωτάτων εισαγγελικών λειτουργών που προβλέπεται από τοάρθρο 155 του Κανονισμού της Βουλής (αν και δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ, ούτε φυσικά στην ωμή διαδικασία σκοπιμότητας του 2018). Άλλωστε ακόμη δεν έχουν συγκεντρωθεί θεμελιώδη στοιχεία, ούτε καν οι καταθέσεις των εμπλεκομένων μαρτύρων καιλειτουργών. Σε κάθε δε περίπτωση, εάν υπάρξει δίωξη, αρμόδιο να κρίνει και για την προδικασίακαι τελικά είναι πολυμελές δικαστικόόργανο του υψηλότερου δυνατού επιπέδου.
Προσβλέπω στο μέλλον του τόπου και στη διασφάλιση της εθνικής ενότητας.Αυτή η οπτική μπορεί όμως να θεμελιωθεί μόνο στην αποκατάσταση της έννομηςτάξης και την προστασία των θεσμών από ασέλγειες σε βάρος της Δημοκρατίας, τουΚράτους Δικαίου και του πολιτικού πολιτισμού.

Βενιζέλος απαντά σε ΣΥΡΙΖΑ για Novartis: «Ζήτημα παραγραφής της έσχατης προδοσίας που έχει διαπραχθεί δεν τίθεται!»

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

         

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας