More

  Ζώδια: 18 – 25 Απριλίου Από την επόµενη εβδοµάδα οι θετικές όψεις του Απριλίου

  Λίγες ημέρες μετά την Αφροδίτη, τη Δευτέρα, Ερμής και Ήλιος περνούν στον Ταύρο. Η
  εβδομάδα δεν έχει τίποτα από τη σκληρότητα της περασμένης, αλλά έχει και αυτή μια
  σειρά αρνητικών όψεων όπως της συνόδου Αφροδίτης και Ερμή με τον Ουρανό,
  τετραγώνου και Αφροδίτης και Ερμή με Κρόνο. Έχει και ακόμα ένα αρνητικό πέρασμα, αυτό
  του Άρη, στον Καρκίνο στις 23 του μήνα. Ό,τι θετικό λοιπόν μπορεί να φέρει η παρουσία
  Αφροδίτης , Ερμή και Ήλιου από τον Ταύρο θα μπορούμε να το περιμένουμε από την άλλη
  και όχι από αυτήν την εβδομάδα…

  Από τον Πέρρη Κρητικό*

  ΚΡΙΟΣ

  Η Αφροδίτη, ο Ερµής και ο Ήλιος από τη νέα τους θέση στον Ταύρο θα φροντίσουν όλοι να
  έχετε σταδιακά πιο λίγο άγχος και κάποιες καλύτερες οικονοµικές απολαβές. Όµως τις
  µέρες αυτές θα έχετε απρόοπτα έξοδα. Πιθανόν, η άλλη εβδοµάδα θα σας δώσει µια
  οικονοµική ανάσα, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει ένα καλό διάστηµα να τακτοποιήσετε
  οικονοµικά ζητήµατα και να κάνετε µια πιο σωστή διαχείριση. Όµως ο Άρης από τον
  Καρκίνο θα δώσει λόγους έντασης στον οικογενειακό σας χώρο και στα τέλη της εβδοµάδας
  θα ενοχλήσει εσάς των δύο πρώτων ηµερών του ζωδίου.

  ΤΑΥΡΟΣ

  Το πέρασµα που έκανε η Αφροδίτη και αυτό που κάνουν από τη ∆ευτέρα ο Ήλιος και ο
  Ερµής στο ζώδιό σας και θα δώσουν σταδιακά και µετά τις αναπόφευκτες εντάσεις των
  γεννηµένων 30 Απριλίου λόγους οικονοµικής και συναισθηµατικής κάλυψης και την
  αίσθηση ότι τα πολύ δύσκολα σιγά σιγά περνούν. Η θέση θα βοηθήσει όλους να νιώσετε
  πιο καλά µε τον εαυτό σας και να κάνετε µικρές πετυχηµένες αλλαγές στο στυλ σας. Στον
  χώρο της δουλειάς θα αποκτήσετε έναν φίλο-σύµµαχο και κάποιοι θα µπορέσετε
  επιτέλους να κάνετε πράγµατα που σας ευχαριστούν.

  ∆Ι∆ΥΜΟΙ

  Η Αφροδίτη, ο Ήλιος και ο κυβερνήτης σας Ερµής από τον Ταύρο θα δώσουν σταδιακά
  κρυφές αιτίες χαράς, ίσως µια µπερδεµένη σχέση σε κάποιους. Ακόµα θα γαληνέψουν τον
  ύπνο σας και θα σας ηρεµήσουν ψυχικά κατασιγάζοντας κρυφές σας ανησυχίες, ενώ
  παράλληλα θα µπορούσαν να φέρουν κρυφά πάθη ή και διεξόδους σε αυτήν την τόσο
  εσωστρεφή εβδοµάδα που διανύετε. Ο Άρης από τον Καρκίνο θα σας κάνει περισσότερο
  σκληρούς κυνηγούς του χρήµατος και σε κάποιες περιπτώσεις τσιγκούνηδες αυτόν τον καιρό. Οι γεννηµένοι 17, 18 και 19 Ιουνίου είναι οι περισσότερο τυχεροί ∆ίδυµοι της
  εβδοµάδας.

  ΚΑΡΚΙΝΟΣ

  Το πέρασµα της Αφροδίτης, του Ερµή και του Ήλιου στον χώρο του Ταύρου σηµατοδοτεί
  ένα διάστηµα αυξηµένης κοινωνικότητας. Θα σας βάλει σε νέους κύκλους γνωριµιών, µέσα
  από τους οποίους θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν φιλίες µε άτοµα που θα τα νιώθετε
  σαν οικογένεια. Άτοµα που µπορούν είτε να µεσολαβήσουν υπέρ σας είτε να κάνουν για
  εσάς πράγµατα που βοηθούν τα σχέδια ή και τις φιλοδοξίες σας. Παράλληλα είναι ένα
  διάστηµα που µπορείτε να γίνετε εξαιρετικά συµπαθείς στους άλλους. Ο Άρης από το ζώδιό
  σας θα σας κάνει περισσότερο µαχητικούς και φιλόδοξους.

  ΛΕΩΝ

  Το πέρασµα της Αφροδίτης, του Ήλιου και του Ερµή στον Ταύρο ευνοεί τα φιλόδοξα σχέδιά
  σας και κάνει πολλούς ξανά αισιόδοξους σε σχέση µε τα έσοδά σας. Όµως µία ακόµα
  εβδοµάδα δείχνει να ταλαιπωρεί και να πιέζει τους γεννηµένους 2, 3 και 4 Αυγούστου που
  θα έχουν προβλήµατα σχέσεων και συνεργασιών ή και άλλα θέµατα που µπλοκάρουν τη
  δράση και τα σχέδιά τους. Τρίτη και Τετάρτη δείχνουν πιο καλές ηµέρες για όλους, ενώ ο
  Άρης από τα τέλη της εβδοµάδας που περνά στον Καρκίνο θα σας κάνει να ψάχνετε τις
  λεπτοµέρειες σε όλα.

  ΠΑΡΘΕΝΟΣ

  Λίγες µέρες µετά το πέρασµα της Αφροδίτης στον Ταύρο, από ∆ευτέρα θα περάσουν στον
  ίδιο χώρο Ερµής και Ήλιος. Η εβδοµάδα και το διάστηµα που ακολουθεί θα σας βγάζει
  µέρα µε τηνµέρα από την εσωστρέφεια που σας χαρακτήριζε τον τελευταίο καιρό . Πρώτα
  εσάς των πρώτων ηµερών που µέσα την εβδοµάδα θα έχετε µία νίκη, µία γνωριµία ή ίσως
  µία ευχάριστη εξέλιξη. Ακόµα αυτό το πέρασµα ίσως να γεννήσει µία ιδέα που µπορεί να
  αποδώσει σε σχετικά σύντοµο διάστηµα κέρδος, ενώ η προοπτική ενός ανοίγµατος ή ενός
  ταξιδιού θα παίξει έντονα τον επόµενο µήνα.

  ΖΥΓΟΣ

  Η Αφροδίτη, ο Έρµης και ο Ήλιος περνώντας από τον Ταύρο αυξάνουν τον ερωτισµό σας,
  µαζί όµως και την κτητικότητά σας. Κάποιοι θα κινηθείτε και λίγο παρασκηνιακά αυτόν τον
  καιρό, ενώ το κρυφό και το µυστήριο θα σας ασκούν µία περίεργη γοητεία. Παράλληλα
  αυξάνουν τα έσοδά σας από πηγές εκτός δουλειάς ή ακόµα και από τον σύντροφό σας.
  Γενικά αυτόν τον καιρό λίγοι θα µπορούν να διαβάσουν τη σκέψη και τους σκοπούς σας. Ο
  Άρης από τον Καρκίνο θα σας κάνει να θέλετε περισσότερο τώρα µια αναγνώριση που να
  αυξάνει το κύρος σας.

  ΣΚΟΡΠΙΟΣ

  Η Αφροδίτη ο Ερµής και ο Ήλιος από τον 7ο φυσικό σας οίκο τον Ταύρο σας κάνουν πολύ
  συντροφικούς και αυξάνουν την ανάγκη σας για ουσιαστικές και όχι εφήµερες καταστάσεις.
  Φέρνουν ένα πολύ καλό διάστηµα έως τα µέσα Μαΐου, που θα δώσει αιτίες να οµορφύνουν για κάποιο λόγο οι σηµαντικές σχέσεις και συνεργασίες σας. Φαίνεται πως οι γύρω σας θα είναι δεκτικοί απέναντι στα αιτήµατά σας αλλά και εσείς ευέλικτοι και συνεργάσιµοι. Εξαιρετικό για εσάς το πέρασµα του Άρη στον Καρκίνο, σας βοηθά επαγγελµατικά και στο να εφαρµόσετε κάποιες ειδικές γνώσεις σας στη δουλειά.

  ΤΟΞΟΤΗΣ

  Η Αφροδίτη, ο Ερµής και ο Ήλιος από τον Ταύρο θα δώσουν επιτέλους, σταδιακά, θετικά
  αποτελέσµατα σε όσους έχουν προσπαθήσει να φανούν στον επαγγελµατικό τοµέα και
  δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες µέσα στον χώρο της δουλειάς αλλά και προοπτικές
  οικονοµικής ανόδου. Επίσης δίνουν ένα πολύ καλό διάστηµα για να ασχοληθείτε µε την
  υγεία και τη φυσική σας κατάσταση και να δείτε γρήγορα αποτελέσµατα. Ο Άρης από τα
  τέλη της εβδοµάδας και έως τις αρχές Ιουνίου από τον Καρκίνο αυξάνει την ερωτική σας
  διάθεση και σας κάνει πολύ διεκδικητικούς.

  ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

  Μια Αφροδίτη, ένας Ερµής και ένας Ήλιος στον 5ο φυσικό σας οίκο µόνο ευχάριστα νέα
  µπορεί να φέρουν στα συναισθηµατικά σας. Οι µεγαλύτεροι θα έρθετε πιο κοντά µε τα
  παιδιά σας, ενώ οι υπόλοιποι µπορείτε τώρα να βελτιώσετε τις σχέσεις µε αγαπηµένα σας
  άτοµα ή να εκµεταλλευτείτε µια πολύ καλή γνωριµία µε προοπτική να ξεκινήσετε µία σχέση
  οι ελεύθεροι του ζωδίου. Γενικά οι µέρες αυτών των διελεύσεων και έως τα µέσα του
  Μαΐου βοηθούν όλους τους Αιγόκερους και τους ανοίγουν προοπτικές καλυτέρευσης και σε
  άλλους τοµείς, όπως ο επαγγελµατικός και ο οικονοµικός.

  Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

  Μετά την Αφροδίτη, ο Ερµής και ο Ήλιος περνώντας στον Ταύρο θα φέρουν στο σπίτι σας
  χαρά, που σε κάποιες περιπτώσεις θα οφείλεται σε ένα άτοµο που έρχεται ή γυρνά στον
  χώρο σας, ενώ παράλληλα βοηθούν να αλλάξετε και την αισθητική του χώρου όπου ζείτε.
  Ακόµα θα βοηθήσουν να είναι πιο ζεστές οι σχέσεις σας µε πρώτους συγγενείς. Ο Άρης από
  τον Καρκίνο δίνει νευρικότητα στον χώρο της δουλειάς και σας κάνει πιο ευάλωτους σε ιούς
  και µολύνσεις αυτόν τον καιρό. Το διάστηµα εξακολουθεί να είναι δύσκολο για τους
  γεννηµένους 30 και 31 Ιανουαρίου που πρέπει γενικά να είναι προσεκτικοί.

  ΙΧΘΕΙΣ

  Αυξηµένες θα είναι οι µετακινήσεις σας όσο θα παραµείνουν η Αφροδίτη, ο Ερµής και ο
  Ήλιος στον χώρο του Ταύρου, ενώ παράλληλα είναι ένα διάστηµα µε πολλές ευχάριστες
  συζητήσεις, νέα και µηνύµατα. Ο λόγος σας θα είναι όσο γλυκός και ευέλικτος πρέπει για
  να πετυχαίνετε τους σκοπούς σας και να βγαίνετε κερδισµένοι σε κάθε µορφής συναλλαγή.
  Αυτόν τον καιρό και έως περίπου τα µέσα Μαΐου, πολλοί θα πετύχουν µια καλή συµφωνία.
  Ο Άρης από τα τέλη της εβδοµάδας στον Καρκίνο θα κινήσει τα ερωτικά σας θέµατα και σε
  κάποιες περιπτώσεις φέρνει ένα διεκδικητικό άτοµο στη ζωή σας.

  Ο Πέρρης Κρητικός γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει πτυχίο Αστρολογίας της έγκριτης Ελληνικής Αστρολογικής Σχολής και του Kepler College U.S.A και σπουδάζει από το 2014 Ψυχολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τηλ. 2109349036, 6937110155

  ΖΩΔΙΑ (5-11 Απριλίου 2021): Με αρνητικά σημάδια ξεκινά ο Απρίλης…

   

  Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

  Πρόσφατα Άρθρα

  Α. Σκέρτσος: Πανέτοιμη η Ελλάδα για το πράσινο πιστοποιητικό

  Ο δείκτης θετικότητας είναι κάτω από το 4%, κι αν συμπεριληφθούν και τα self tests, είναι κάτω κι από το 1%. Αυτό δήλωσε ο...

  Eν ενεργεία στρατιωτικοί προκαλούν με κείμενό τους εκ νέου αντιδράσεις στην γαλλική κοινωνία

  «Για την επιβίωση της χώρας μας»: Έτσι δικαιολογούν το κείμενο που δημοσίευσαν χθες στο περιοδικό «Valeurs actuelles» εν ενεργεία γάλλοι στρατιωτικοί. Με το κείμενό...

  Τραγωδία: 42χρονος αστυνομικός έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας στην Κυψέλη

  Τραγωδία με πολλά ερωτηματικά εκτυλίχθηκε την Τρίτη στην περιοχή της Κυψέλης. Αστυνομικός έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας,...

  Νετανιάχου προς Χαμάς: «Το αίμα είναι στα χέρια τους, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα»

  Σε οξύτατους τόνους ήταν το διάγγελμα του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την επίθεση με δεκάδες ρουκέτες από τη Γάζα κατά ισραηλινών εδαφών που...

  Λαμία: Το είδαμε και αυτό – Γιατρός σε Εμβολιαστικό Κέντρο έλεγε στους πολίτες να μην εμβολιαστούν!

  Δεν πίστευαν στα αυτιά τους οι άνθρωποι που πήγαν να κάνουν το εμβόλιο στο ΚΥ Λαμίας το απόγευμα της Τρίτης, όπου τελικά η διαδικασία...