12:16 Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024
eReportaz

Live:

Η επιστολή που «καίει» Πανταλάκη για τις διευκολύνσεις σε Καλογρίτσα

Η επιστολή που «καίει» Πανταλάκη για τις διευκολύνσεις σε Καλογρίτσα

Η επιστολή που «καίει» Πανταλάκη για τις διευκολύνσεις σε Καλογρίτσα

Νέα στοιχεία σχετικά με τις δανειοδοτήσεις του ομίλου Καλογρίτσα από την  Τράπεζα Αττικής δημοσιεύει η εφημερίδα «ΜΠΑΜ». Πρόκειται για επιστολή η οποία εστάλη το Νοέμβριο του 2018 από τον τότε πρόεδρο της Τράπεζας Αττικής, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, στον διοικητή Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Στην επιστολή γινόταν λόγος στις δανειοδοτήσεις του ομίλου Καλογρίτσα από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι και τον Μάρτιο του 2018 και την εύνοια που είχε δείξει η Τράπεζα Αττικής φωτογραφίζοντας τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Θεόδωρο Πανταλάκη.

Η επιστολή εστάλη προκειμένου να ενημερωθεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος για τις σχέσεις Ρουμελιώτη – Πανταλάκη και όσα συνέβαιναν στην τράπεζα. Στην αρχή της επιστολής ο Ρουμελιώτης ενημερώνει τον Στουρνάρα τους λόγους για τους οποίους την έστειλε.
«…Σας παραθέτω τις κύριες αιτίες που με ανάγκασαν να διαφωνήσω επανειλημμένως μαζί του και οι οποίες αποτελούν όλες ιδιαίτερα ζημιογόνες για την τράπεζα ενέργειες της εκτελεστικής της εξουσίας, ενώ έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ με πλήρη διαστρέβλωση της αλήθειας και μολονότι εγώ ο ίδιος αποκάλυψα τις αντίστοιχες παρατυπίες και εκάλεσα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να πάρει τα δέοντα μέτρα και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι εκείνος μέχρι σήμερα ουδέν έπραξε».

Στη συνέχεια ο κ. Ρουμελιώτης εκθέτει την πορεία δανεισμού του ομίλου όπως περιγράφεται από έκθεση εσωτερικού ελεγκτή της τράπεζας.
Πιο αναλυτικά, ο τότε πρόεδρος της Τράπεζας Αττικής αναφέρεται στον «ιδιαίτερα επισφαλή λογαριασμό του ομίλου Καλογρίτσα», τον οποίο είχε «κληρονομήσει ως διοίκηση», ο οποίος μέσα σε 18 μήνες είχε εκτοξευθεί από τα 30 στα 110 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, οι καλύψεις «δεν υπερέβαιναν τα 25 εκατ. ευρώ».

Παναγιώτης Ρουμελιώτης

Στην επιστολή περιέχονταν αναλυτικά αποσπάσματα του εσωτερικού ελέγχου για τις πιστοδοτήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τις εγκριτικέςαποφάσεις της Ανώτατης Επιτροπής Πιστοδοτήσεων για χορήγηση εφάπαξ ποσού 5εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2017 και 3,5 εκατ. ευρώτον Φεβρουάριο του 2018, καθώς και αποσπάσματα του εσωτερικού ελέγχου. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα της έκθεσης που αναφέρει «ότι το creditratingτης εταιρείας (συμφερόντων Καλογρίτσα) ήταν ταξινομημένο ως ‘H’, το οποίο σύμφωνα με τον κανονισμό πιστοδοτήσεων υποδεικνύειυψηλότατο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα».

«Μόλις διαπίστωσα το άνοιγμα έφερα το θέμα στοΔΣ το οποίο έλαβε απόφαση να μην υπερβεί το συνολικό υπόλοιπο των 108 εκατ. ευρώ», υπογράμμιζε στην επιστολή του ο Ρουμελιώτης. Ωστόσο, όπως αναφέρεται,ο τότε «αρμόδιοςαναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος «έφερε αίτημα για χορήγηση 3,5 εκατ. ευρώ με τοσκεπτικό ότι έπρεπε να καλυφθούν επιταγές που έληγαν, διαφορετικά θα επήρχετο κατάρρευση του ομίλου».
Μπροστά σε αυτό το δίλημμα τοΔΣ δέχτηκε να πραγματοποιηθεί μία εφάπαξ χορήγηση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ με μίαρητή εντολή. Σε περίπτωση που υπάρξουν «και νέες επιταγές να μην καλυφθούναλλά να σφραγιστούν και να κλείσουν οι δανειακοί λογαριασμοί του ομίλου». Τον Μάρτιο του 2018 οαναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος «αιφνιδίως» απαίτησε ο λογαριασμός του ομίλουνα μεταφερθεί στην ευθύνη του άλλου αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου. Όταν όμως έγινε αυτό ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος διαπίστωσε ότι οι υπεύθυνοι γιατην τήρηση του λογαριασμού «είχαν υπερβεί κατά πολύ τις αποφάσεις του ΔΣ και ολογαριασμός είχε κατά πολύ υπερβεί τα 108 εκατ. ευρώ ενώ τα καλύμματα είχαν μειωθεί». Τότε διετάχθη να γίνει άμεσα έλεγχος από τον Εσωτερικό Ελεγκτή της τράπεζας και να τεθεί υπ’ όψιν του ΔΣ.

Ο εσωτερικός έλεγχος και τα «μαργαριτάρια»

Ο ελεγκτής πραγματοποίησε έλεγχο και τα αποτελέσματα μόνο κολακευτικά δεν ήταν γιαόσους χειρίστηκαν τους λογαριασμούς του ομίλου Καλογρίτσα. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται,«την περίοδο 2012 – 2016 η σχέση του ομίλου με τηντράπεζα μεταβλήθηκε σημαντικά». Επίσης «η τράπεζα κατέστη το μοναδικό πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο όμιλος Καλογρίτσα με υψηλό διασφαλιστικό άνοιγμα του λογαριασμού του». Κάτι που σύμφωνα με τον εσωτερικό ελεγκτή, «έφερε τηντράπεζα σε μειονεκτική θέση έναντι του πελάτη».

Ακόμη, σύμφωνα με τον ελεγκτή, ο όμιλος δεν πέτυχε τους στόχουςτου επιχειρηματικού σχεδίου που είχε υποβάλλει στην τράπεζα στις αρχές του2017. Το σχέδιο προέβλεπε τη μείωση των οφειλών του ομίλου προς την τράπεζα σε99,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017. Κάτι τέτοιο,όμως,δεν έγινε, ενώ παράλληλα «ταπροβλήματα ρευστότητας εντάθηκαν». Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και όσα αναφέρονται για το χρονικόδιάστημα 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι και 31 Μαρτίου 2018. Την περίοδο αυτή οελεγκτής διαπίστωσε «αύξηση των συνολικών υπολοίπων του ομίλου από 105,95 εκατ.ευρώ σε 119,06 εκατ. ευρώ, «με αντίστοιχη διαφοροποίηση του ακάλυπτου μέρους των πιστοδοτήσεων από 76,14 εκατ. ευρώ σε 91,34 εκατ. ευρώ».

Η επιστολή η οποία εστάλη το Νοέμβριο του 2018 από τον Παναγιώτη Ρουμελιώτηστον Γιάννη Στουρνάρα

Το «ροζ» ξενοδοχείο και τα δάνεια των κομμάτων

Στο σημείο αυτό ο Ρουμελιώτης επισημαίνει ένα γεγονός, τοοποίο, όπως λέει, του απέδειξε την «επικινδυνότητα» του αναπληρωτή διευθύνοντοςσυμβούλου με τη στήριξη προφανώς του Διευθύνοντος Συμβούλου (Θεόδωρου Πανταλάκη). Επρόκειτο για ένα δημοσίευμα το οποίο έκανε λόγο για χρηματοδότηση της τράπεζας με 300.000 ευρώ ενός «ροζ» ξενοδοχείου. Ο κ. Ρουμελιώτης φέρεται να έδωσε εντολή προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν βάση τα όσαέλεγε το δημοσίευμα. Ο έλεγχος απέδειξε ότι τα δημοσιεύματα είχαν βάση. Ότιδηλαδή «πράγματι είχε χρηματοδοτηθεί με το ποσό αυτό η εταιρεία, οι εταίροιτης οποίας κατά τον χρόνο που ελήφθη η απόφαση χρηματοδότησης του, όφειλαν διάφοραχρηματικά ποσά και σε άλλες τράπεζες και για αυτό το λόγο ενεμφανίζοντο ωςοφειλέτες στον Τειρεσία».

Θεόδωρος Πανταλάκης

«Παρά ταύτα ο Διευθύνων Σύμβουλος (σημ. την περίοδο εκείνη ο Θεόδωρος Πανταλάκης) δεν έλαβε κανένα μέτρο ωςόφειλε ούτε για τις υπερβάσεις του ομίλου Καλογρίτσα, ούτε για τη δανειοδότηση του φορέατου ροζ ξενοδοχείου. Όχι δε μόνο αυτό αλλά άφησε να διαρρεύσει στα ΜΜΕ ότι δήθεν εγώ ενδιαφέρθηκα για τη χρηματοδότηση αυτή, ενώ συνέβη ακριβώς τοαντίθετο. Εγώ την αποκάλυψα και διέταξα εσωτερικό έλεγχο», τόνιζε στην επιστολή.

Μεταξύ των δύο ανώτατων στελεχών της τράπεζας υπήρξε όμως καικάτι ακόμη που τους έφερε σε ευθεία αντιπαράθεση. Ο χειρισμός με τα δάνεια τωνπολιτικών κομμάτων.

Όπως αναφέρει ο Ρουμελιώτης, κάποια στιγμή διαπίστωσε ότι τα δάνεια είχαν πουληθεί με εντολή Πανταλάκη «στο ξένο fund που είχε αναλάβει τη διαχείριση της πρώτης τιτλοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείωντης τράπεζας. Όπως αναφέρει τότε διέταξε «άμεσα την επιστροφή τους στηδιαχείριση της τράπεζας όπως συνέβαινε και με όλες τις άλλες τράπεζες και με τηβοήθεια του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου τελικώς επέτυχα την επιστροφή τους στη διαχείριση της τράπεζας».

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να «παρατηρήσει το διευθύνοντασύμβουλο (σημ. Θεόδωρο Πανταλάκη)» τουλάχιστον για «αδιαφορία». Το αποτέλεσμα ήταν οι μεταξύ τους σχέσεις να ενταθούν, «γιατί εκείνος αρνείτο να πάρει μέτρα και να τιμωρήσει τους υπαίτιουςαυτών των σοβαρών παρατυπιών, οι συνήθειες των οποίων ζημιώνουν την τράπεζαυλικά και ηθικά».

Παραίτηση με καταγγελίες «φωτιά»

Τελικά το Μάρτιο του 2019 ο Ρουμελιώτης παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της τράπεζας,λίγηώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστωτικών καιΑσφαλιστικών Θεμάτων της κεντρικής τράπεζας, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμενόταν να αποφασιστεί εάν ο κ. Ρουμελιώτης θα συνέχιζε ή όχι στην Αττικής.

Λίγο μετά, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ρουμελιώτης κατήγγειλε ότι η κεντρική τράπεζα εργαλειοποιήθηκε από τον Διοικητή της για να παίξει τα δικά του πολιτικά παιχνίδια. «Είναικάτι πρωτοφανές στην ιστορία του τόπου», ανέφερε και συμπλήρωσε:
«Εγώ δεν θαπάω σε κανένα δικαστήριο για τον οποιοδήποτε κο Καλογρίτσα και για οποιοδήποτεδάνειο έδωσε ο εκτελεστικός μου μηχανισμός», είχε αναφέρει λέγοντας ότι είχε στείλει το πόρισμα τουεσωτερικού ελέγχου στον εισαγγελέα.

Αναφορικά με την υπόθεσηΚαλογρίτσα είχε καταγγείλει επίσης ότι ο εκτελεστικός μηχανισμός της τράπεζας είχε ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο έγκριση για τη χρηματοδότηση του ομίλου,αλλά εν συνεχεία δεν τήρησε τις εντολές που έδωσε το Δ.Σ. Συγκεκριμένα, είχεεγκριθεί εφάπαξ επιπλέον πίστωση 3,5 εκατ. ευρώ και αυτήέγινε ανακυκλούμενη.

Η επιστολή του Παναγιώτη Ρουμελιώτη σε συνδυασμό με την έκθεση του δικηγορικού γραφείου του καθηγητή Ιωάννη Γιαννίδη αποδεικνύουν τις διευκολύνσεις που παρείχε η Τράπεζα Αττικής στον όμιλο Καλογρίτσα. Διευκολύνσεις που συνεχίστηκαν και μετά την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στην εισαγγελία Διαφθοράς από το Γιάννη Στουρνάρα τον Ιανουάριο του 2017 σε σημείο που στην έκθεση Γιαννίδη γίνεται λόγος για αποφάσεις που ενδέχεται να συνιστούν το αδίκημα της απιστίας.

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

         

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας