3.982 προσλήψεις και κατανομές προσωπικού

3.982 προσλήψεις και κατανομές προσωπικού

Σύμφωνα με την απόφαση 33/2006 της Επιτροπής της ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) 33/2006, πρόκειται να προσληφθούν 3.564 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και διάρκειας έως οκτώ μηνών, προς υποστήριξη έργων του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Επίσης, 173 άτομα θα προσληφθούν ως έκτακτο προσωπικό για το 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Κατανέμονται, επιπλέον, 54 δόκιμοι ειρηνοδίκες Δ’ τάξεως, που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 104572/24.12.2014 απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης και οι οποίοι καταλαμβάνουν ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις ειρηνοδικών των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων της χώρας, για το 2016. Οι υπόλοιπες 80 κατανομές αφορούν δικαστικούς λειτουργούς, απόφοιτους της 21ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, εκ των οποίων 21 για τη Διοικητική Δικαιοσύνη, 45 για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη και 14 για τους Εισαγγελείς.
Δόθηκε επίσης το «πράσινο φως» για να κινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης 76 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ΑΔΜΗΕ του υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και 35 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, στον ΟΣΕ.Σχόλια