Αυτός είναι ο προϋπολογισμός της ΕΡΤ για το 2016

Τον προϋπολογισμό της «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση» για το 2016 υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, και ο υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς.

Σε ό,τι αφορά στα έσοδα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, όπως προκύπτει από την απόφαση, αυτά αναμένεται να ανέλθουν στα 183,65 εκατ. ευρώ, ενώ εξ αυτών θα δαπανηθούν 133,65 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα στο ισοζύγιο να απομένει πλεόνασμα 50 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι σχεδόν το σύνολο των εσόδων (177 εκατ. ευρώ) προβλέπεται ότι θα προέλθει από το ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΕΡΤ που εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.

Την ίδια ώρα, από την πώληση υπηρεσιών, έχουν προβλεφθεί έσοδα μόλις 4,5 εκατ. ευρώ, ή το 2,45% του συνόλου.

Σε ό,τι αφορά στις δαπάνες, συνολικού ύψους 133,65 εκατ. ευρώ, τα 55 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη μισθοδοσία (44,98 εκατ. ευρώ για αμοιβές και 10 εκατ. ευρώ για εργοδοτικές εισφορές).

Για ηλεκτρικό, νερό και τηλέφωνο έχουν προβλεφθεί επτά εκατ. ευρώ και για ενοίκια 6,5 εκατ. ευρώ.Σχόλια