Αύξηση  2,0% για το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το γ΄ τρίμηνο του 2015

Αύξηση 2,0% για το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το γ΄ τρίμηνο του 2015

Αυξήθηκε το γ΄ τρίμηνο του 2015 το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ευρωζώνη, αν και με χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε 2,0% το γ΄ τρίμηνο του 2015 έναντι αύξησης 2,6% το β΄ τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤΣχόλια