Αναστέλλεται προσωρινά η πανελλαδική αποχή των δικηγόρων

Αναστέλλεται προσωρινά η πανελλαδική αποχή των δικηγόρων

Αναστέλλεται προσωρινά η πανελλαδική αποχή των δικηγόρων – οι οποίοι αντιδρούν στο περιεχόμενο του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας -, με απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συγκλήθηκε σήμερα εκτάκτως στην Αθήνα.

Η Ολομέλεια θα συνέλθει εκ νέου στις 15 Σεπτεμβρίου για να αποφασίσει εάν θα παρατείνει την αναστολή της αποχής, ή εάν οι δικηγόροι θα απέχουν των καθηκόντων τους.

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, οι δικηγόροι καλούνται να αναπτύξουν πρωτοβουλίες έτσι ώστε:

α. Να διαπιστωθεί αν το υπουργείο Δικαιοσύνης και γενικότερα η κυβέρνηση έχουν πράγματι την βούληση να υλοποιήσουν τις δημόσιες δεσμεύσεις τους για την άρση των αντινομιών του ψηφισθέντος πλέον ΚΠολΔ προ της εφαρμογής του, την 1-1-2016.

β. Να υπάρξει άμεσα πραγματική και ουσιαστική διαπραγμάτευση μεταξύ των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του δικηγορικού σώματος καθώς και των λοιπών φορέων – συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, επί των κοινών προτάσεων του νομικού κόσμου της χώρας για τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σημειώνεται ότι το Δικηγορικό Σώμα επισημαίνει ότι έχει επεξεργασθεί πλήρεις προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες επιτάχυνσης της πολιτικής δίκης καθώς και στις αρχές και αξίες του κράτους δικαίου, όπως ισχύουν σε κάθε Ευρωπαϊκή ευνομούμενη πολιτεία.

Η Ολομέλεια εξέφρασε και πάλι την κατηγορηματική αντίθεση του συνόλου του δικηγορικού σώματος στον ψηφισθέντα Κώδικα πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα και με το αποτέλεσμα του δικηγορικού δημοψηφίσματος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ολομέλειας, Βασίλης Αλεξανδρής, επεσήμανε επιπλέον τα οξύτατα προβλήματα που θα προκαλέσει στην απονομή της Δικαιοσύνης η εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα πολιτικής Δικονομίας, οδηγώντας μεταξύ άλλων σε ασφυξία το σύνολο των Πρωτοδικείων, αρχής γενομένης από τα τρία μεγάλα Πρωτοδικεία της χώρας.Σχόλια