Άνοιξε η εφαρμογή για τις φορολογικές δηλώσεις των νομικών προσώπων

Άνοιξε η εφαρμογή για τις φορολογικές δηλώσεις των νομικών προσώπων

Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου, όπως και για τα φυσικά πρόσωπα.

Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε εφτά μηνιαίες δόσεις με την πρώτη την επόμενη εργάσιμη της υποβολής της δήλωσης.

 Σχόλια