Απαλλαγή από τα τεκμήρια του 2015: Δείτε ποιους αφορά

Απαλλαγή από τα τεκμήρια του 2015: Δείτε ποιους αφορά

Η τροπολογία η οποία κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή περιλαμβάνει τρεις διατάξεις, με τις οποίες ορίζονται α) ποιοι απαλλάσσονται από τα τεκμήρια για τα εισοδήματα του 2015 β) η φορολογική εξίσωση των ζευγαριών που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τα έγγαμα ζευγάρια και γ) η χορήγηση της δυνατότητας υποβολής της φορολογικής δήλωσης για όσους συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μετά την υποβολή της δήλωσης από τις επιχειρήσεις αυτές.

Αναλυτικότερα:

Ποιοι απαλλάσσονται από τα τεκμήρια

Με την πρώτη διάταξη της τροπολογίας προβλέπεται η απαλλαγή από τα τεκμήρια για εισοδήματα, τα οποία αποκτούν περιστασιακά απασχολούμενοι ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας). Οι ομάδες αυτές «σώζονται» από τα τεκμήρια, εφόσον δεν είναι επιτηδευματίες, ήτοι δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών. Επομένως, θα φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, με την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ.

Σύμφωνο συμβίωσης

Με τη δεύτερη διάταξη της τροπολογίας προβλέπεται η φορολογική εξίσωση των ζευγαριών που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τα έγγαμα ζευγάρια. Ειδικότερα, βάσει της απόφασης, ο ένας από τους υπογράφοντες το σύμφωνο συμβίωσης θα πρέπει να δηλώνεται από τους ίδιους ως υπόχρεος της υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Επιχειρήσεις

Με την τρίτη διάταξη της τροπολογίας χορηγείται η δυνατότητα υποβολής της φορολογικής δήλωσης για όσους συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μετά την υποβολή της δήλωσης από τις επιχειρήσεις αυτές και συγκεκριμένα μέχρι το πρώτο 15νθήμερο από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης των επιχειρήσεων ή νομικών οντοτήτων.Σχόλια