Απευθείας η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής

Απευθείας η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής

Δείτε απευθείας τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση νομιμότητας δανειοδότησης κομμάτων και εταιρειών ΜΜΕ από τραπεζικά ιδρύματα:Σχόλια