Αυγουστιάτικο «μακροβούτι» στο ΧΑΑ – Πτώση 23% με το… καλημέρα

Αυγουστιάτικο «μακροβούτι» στο ΧΑΑ – Πτώση 23% με το… καλημέρα

Πρεμιέρα – πανωλεθρία έκανε σήμερα Δευτέρα  το ΧΑ μετά από ένα μήνα που ήταν κλειστό, καθώς με το άνοιγμά του σημείωσε πτώση 23%.

Κλειδωμένες στο -30% οι μετοχές των τραπεζών – Απώλειες 22,30% για τον δείκτη των blue – Chips – Καμία μετοχή με θετικό πρόσημο

Mόλις στα 4 εκατ ευρώ ο τζίρος αφού δεν υπάρχουν αγοραστές. Η μετοχή της Εθνικής στο limit down με 10.231 τεμάχια, όπως και της Πειραιώς με 10.000 μετοχές να έχουν αλλάξει χέρια. Συναλλαγές 118.000 τεμαχίων για την Alpha που είναι επίσης κολλημένη στο κατώτατο όριο διακύμανσης.

Ακόμη και οι μετοχές με καλά οικονομικά στοιχεία όπως ο ΟΤΕ βρίσκεται στο -30% με 100.000 μετοχές να έχουν αλλάξει χέρια,  ενώ ο ΟΠΑΠ υποχωρεί κατά 28%.

Το Χρηματιστήριο άνοιξε – αφού παρέμεινε για ένα μήνα κλειστό – με τους φόβους των επενδυτών αλλά και των φορέων της αγορά για μια συνεδρίαση με ένοντες ρευστοποιήσεις.

Οι μετοχές των τραπεζών θα διακινηθούν κανονικά, τα όρια διακύμανσης θα είναι το +30% και-30%, το ωράριο δεν θα είναι συντμημένο και θα απαγορεύεται το short shelling, πλην των ειδικών διαπραγματευτών.

Η τελευταία συνεδρίαση του ΧΑ πριν το κλείσιμό του, ήταν στις 26 Ιουνίου και ο Γενικός Δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 798 μονάδες.

Αναλυτικά η σημερινή ανακοίνωση της αγοράς για την επαναλειτουργία του ΧΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 725/3.8.2015 συνεδρίαση του και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ 84Α΄/18.7.2015) και στην Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων» (ΦΕΚ Β 1617/31-7-2015), αποφάσισε:
α)    την επαναλειτουργία της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ), σε συνέχεια και της σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

β)     την επαναλειτουργία της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ), σε συνέχεια και της σχετικής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος,

γ)    την επαναλειτουργία της Εταιρείας Εκκαθάρισης (ΕΤΕΚ) για τους τίτλους που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην ελληνική αγορά και στο ΠΜΔ,

δ)    την επαναλειτουργία του διακανονισμού αξιών σε τίτλους της ελληνικής αγοράς από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ),

ε)    την αναστολή  εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 και της παρ. 1.ii του άρθρου 2 της Απόφασης ΕΚ 6/675/2014 ως προς την παροχή πίστωσης εντός της προθεσμίας εκκαθάρισης των συναλλαγών από ΑΕΠΕΥ,

στ)     τη συνέχιση της αναστολής εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

ζ)  Η απαγόρευση της δημιουργίας ή της αύξησης των αρνητικών θέσεων όπως και η απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων επί των μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ΕΝΑ (Εναλλακτική Αγορά) για τις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με την 2/722/27.7.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές που πραγματοποιούν ειδική διαπραγμάτευση:

i. Στις παραπάνω μετοχές ,
ii. Στα παράγωγα των παραπάνω μετοχών,
iii. Στα παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) των παραπάνω μετοχών,
iv.. Στα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) και στα παράγωγα επί των δεικτών των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους.
Η εξαίρεση αυτή αφορά συναλλαγές που σκοπό έχουν την κάλυψη ή την αντιστάθμιση κινδύνου συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησής των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγματευτών.

Οι ανωτέρω αποφάσεις ισχύουν από σήμερα 3 Αυγούστου 2015.Σχόλια