Αβραμόπουλος: Λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα για πιο ισχυρά και αποτελεσματικά σύνορα

Αβραμόπουλος: Λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα για πιο ισχυρά και αποτελεσματικά σύνορα

Τη συμβολή των νέων τεχνολογιών επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, για τη «βελτίωση της διαχείρισης των ροών των ταξιδιωτών που φθάνουν στα εξωτερικά μας σύνορα, και ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και στην ενίσχυση της εσωτερικής μας ασφάλειας», στο πλαίσιο συζήτησης που διεξήχθη από την Κομισιόν σχετικά με τη θέσπιση ενός συστήματος εισόδου-εξόδου για τους πολίτες τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην ΕΕ.

Παράλληλα, ο Έλληνας επίτροπος δήλωσε ότι «καλύπτουμε ένα σημαντικό κενό στα συστήματα πληροφοριών που διαθέτουμε και λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα ώστε να γίνουν τα σύνορά μας πιο ισχυρά, έξυπνα και αποτελεσματικά για τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των ταξιδιωτών που έρχονται στην ΕΕ».

Σημαντικά, η σημερινή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά τη θέσπιση ενός συστήματος εισόδου-εξόδου με στόχο, την επιτάχυνση, τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των διαδικασιών συνοριακών ελέγχων για τους πολίτες τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην ΕΕ. Το ανωτέρω προτεινόμενο σύστημα αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιπτώσεων επιτρεπόμενης παραμονής σύντομης διάρκειας, στην αύξηση της αυτοματοποίησης των συνοριακών ελέγχων και στη βελτίωση του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα και την ταυτότητα. Το σύστημα θα εφαρμόζεται σε όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί για σύντομη παραμονή εντός του χώρου Σένγκεν.

Σχόλια