Μπήκαν στο ταμείο 14,8 εκ ευρώ από έναν φορολογούμενο με «εκκρεμότητα»

Μπήκαν στο ταμείο 14,8 εκ ευρώ από έναν φορολογούμενο με «εκκρεμότητα»

Το ποσό των 14.800.606 ευρώ από έναν και μόνο φορολογούμενο εισέπραξε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με τη διεκπεραίωση φορολογικής υπόθεσης παλαιότερων ετών που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «μετά από συντονισμένη ενέργεια των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών της, υπό την επίβλεψη της Φορολογικής Περιφέρειας Πειραιά, διεκπεραιώθηκε σημαντικού ενδιαφέροντος φορολογική υπόθεση η οποία αφορούσε σε παλιότερα έτη και βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκκρεμότητα. Αποτέλεσμα ήταν η είσπραξη από έναν και μόνο φορολογούμενο του ποσού των 14.800.606,00 ευρώ».

Η Γ.Γ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου που έχει εκπονήσει, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «θα συνεχίσει να εστιάζει σε σημαντικές υποθέσεις που εκκρεμούν επί μακρόν και που δύναται να αποφέρουν σημαντικές και πολύτιμες εισροές στα Δημόσια Ταμεία κατά την κρίσιμη δημοσιονομικά περίοδο που διανύει η χώρα μας».Σχόλια