Χωρίς κονδύλια, χωρίς προσωπικό και με διαλυμένη τη χώρα, το ΕΚΠΑ ανέβηκε κατά 30 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη

Χωρίς κονδύλια, χωρίς προσωπικό και με διαλυμένη τη χώρα, το ΕΚΠΑ ανέβηκε κατά 30 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη

Κατά 30 θέσεις βελτιώθηκε η διεθνής κατάταξη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο αναρριχήθηκε στην 301η θέση μεταξύ 1.000 πανεπιστημίων διεθνώς, σύμφωνα με έρευνα του Center for World University Rankings (CWUR).

Μάλιστα, αν συνυπολογιστεί η δραματική μείωση ή και η διακοπή της δημόσιας χρηματοδότησης (τακτικές πιστώσεις, Π.Δ.Ε., κονδύλια για την έρευνα), σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα, όπως η αφυπηρέτηση πολλών μελών Δ.Ε.Π., χωρίς έστω την ελάχιστη αναπλήρωση των κενών θέσεων, και η διαθεσιμότητα σχεδόν των μισών διοικητικών στελεχών μας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε αυτή η εκ πρώτης όψεως περιορισμένη άνοδος συνιστά ένα πραγματικό άθλο.

Το επίτευγμα αυτό πρέπει να αποδοθεί, λοιπόν, κυρίως στην αφοσίωση και την ποιότητα όλου του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματός μας, διδασκόντων, φοιτητών και αποφοίτων.

Σύμφωνα πάντα με την κατάταξη του Center for World University Rankings, το Ε.Κ.Π.Α. έχει υπερκεράσει στην κατάταξη Πανεπιστήμια με μεγάλη παράδοση, όπως το Πανεπιστήμιο της Λειψίας της Γερμανίας (302η θέση) ή το Πανεπιστήμιο  St. Andrews της Μεγάλης Βρετανίας (309η θέση).

Είναι, βεβαίως, γνωστές και κατανοητές οι επιφυλάξεις που πολλοί εκφράζουν για τα διάφορα συστήματα αξιολόγησης. Γνωρίζουμε όμως, επίσης, ότι και με βάση τις προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο.

Αυτό το επίπεδο εντέλει επιβεβαιώνουν και οι διεθνείς κατατάξεις, με τις επιφυλάξεις που είναι πάντοτε θεμιτές.

Το ΕΚΠΑ, ως βασικός εκπρόσωπος του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου, οφείλει και μπορεί μέσα από το έργο του, την επιστημονική γνώση και την βασική, αλλά και την εφαρμοσμένη έρευνα, να αναδείξει αξίες, πρότυπα και παραδείγματα, ώστε να βοηθηθεί η χώρα και να επανασυντονισθεί σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης.Σχόλια