Διαμαρτυρία συμβασιούχων της Βουλής: «Τέλος στη Ζωή της ανεργίας» (φώτο)

Διαμαρτυρία συμβασιούχων της Βουλής: «Τέλος στη Ζωή της ανεργίας» (φώτο)

Αντιμέτωπη με συμβασιούχους της Βουλής βρέθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της τέως προέδρου της Βουλής, οι συμβασιούχοι ξεδίπλωσαν πανό στο οποίο αναγραφόταν: «Τέλος στη Ζωή της ανεργίας».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν αντέδρασε και οι διαμαρτυρόμενοι συνέχισαν να κρατούν το πανό, χωρίς να φωνάξουν συνθήματα ή να τη διακόψουν.

Äéáìáñôõñßá óõìâáóéïý÷ùí ôçò ÂïõëÞò êá ôçí äéÜñêåéá ôçò óõíÝíôåõîçò Ôýðïõ ôçò ÆùÞò Êùíóôáíôïðïýëïõ åí üøåé ôùí åêëïãþí ôçò 20Þò Óåðôåìâñßïõ áðü ôï êôßñéï ôçò ÅÓÇÅÁ, ôçí ÄåõôÝñá 31 Áõãïýóôïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
Äéáìáñôõñßá óõìâáóéïý÷ùí ôçò ÂïõëÞò êá ôçí äéÜñêåéá ôçò óõíÝíôåõîçò Ôýðïõ ôçò ÆùÞò Êùíóôáíôïðïýëïõ åí üøåé ôùí åêëïãþí ôçò 20Þò Óåðôåìâñßïõ áðü ôï êôßñéï ôçò ÅÓÇÅÁ, ôçí ÄåõôÝñá 31 Áõãïýóôïõ 2015.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

ÓõíÝíôåõîç Ôýðïõ ôçò ÆùÞò Êùíóôáíôïðïýëïõ åí üøåé ôùí åêëïãþí ôçò 20Þò Óåðôåìâñßïõ áðü ôï êôßñéï ôçò ÅÓÇÅÁ, ôçí ÄåõôÝñá 31 Áõãïýóôïõ 2015. (PHASMA/ÃÉÙÑÃÏÓ ÍÉÊÏËÁÚÄÇÓ)
ÓõíÝíôåõîç Ôýðïõ ôçò ÆùÞò Êùíóôáíôïðïýëïõ åí üøåé ôùí åêëïãþí ôçò 20Þò Óåðôåìâñßïõ áðü ôï êôßñéï ôçò ÅÓÇÅÁ, ôçí ÄåõôÝñá 31 Áõãïýóôïõ 2015.
(PHASMA/ÃÉÙÑÃÏÓ ÍÉÊÏËÁÚÄÇÓ)
ÓõíÝíôåõîç Ôýðïõ ôçò ÆùÞò Êùíóôáíôïðïýëïõ åí üøåé ôùí åêëïãþí ôçò 20Þò Óåðôåìâñßïõ áðü ôï êôßñéï ôçò ÅÓÇÅÁ, ôçí ÄåõôÝñá 31 Áõãïýóôïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
ÓõíÝíôåõîç Ôýðïõ ôçò ÆùÞò Êùíóôáíôïðïýëïõ åí üøåé ôùí åêëïãþí ôçò 20Þò Óåðôåìâñßïõ áðü ôï êôßñéï ôçò ÅÓÇÅÁ, ôçí ÄåõôÝñá 31 Áõãïýóôïõ 2015.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
Äéáìáñôõñßá óõìâáóéïý÷ùí ôçò ÂïõëÞò êá ôçí äéÜñêåéá ôçò óõíÝíôåõîçò Ôýðïõ ôçò ÆùÞò Êùíóôáíôïðïýëïõ åí üøåé ôùí åêëïãþí ôçò 20Þò Óåðôåìâñßïõ áðü ôï êôßñéï ôçò ÅÓÇÅÁ, ôçí ÄåõôÝñá 31 Áõãïýóôïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
Äéáìáñôõñßá óõìâáóéïý÷ùí ôçò ÂïõëÞò êá ôçí äéÜñêåéá ôçò óõíÝíôåõîçò Ôýðïõ ôçò ÆùÞò Êùíóôáíôïðïýëïõ åí üøåé ôùí åêëïãþí ôçò 20Þò Óåðôåìâñßïõ áðü ôï êôßñéï ôçò ÅÓÇÅÁ, ôçí ÄåõôÝñá 31 Áõãïýóôïõ 2015.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)


Σχόλια