Εγκύκλιος για ΚΤΕΟ: Ποιες είναι οι νέες προθεσμίες για όσους θέλουν να γλιτώσουν το πρόστιμο των 150 ευρώ

Εγκύκλιος για ΚΤΕΟ: Ποιες είναι οι νέες προθεσμίες για όσους θέλουν να γλιτώσουν το πρόστιμο των 150 ευρώ

Λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να αποφύγει κάποιος ιδιοκτήτης ΙΧ, το πρόστιμο των 150 ευρώ που θα επιβάλλεται για εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, δίνει το υπουργείο Οικονομίας, με μια διευκρινιστική εγκύκλιο.

Αναλυτικότερα, ο νόμος προβλέπει ότι επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ σε όλους τους ιδιοκτήτες ΙΧ, στην περίπτωση που έχει περάσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την καταληκτική προθεσμία διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

Ωστόσο, ο νόμος ορίζει τρεις νέες ειδικές προθεσμίες για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ), προκειμένου οι ιδιοκτήτες να έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν το πρόστιμο.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες που φροντίσουν να αξιοποιήσουν τις ειδικές αυτές προθεσμίες, δε θα επιβαρυνθούν με το υψηλό τέλος εκπροθέσμου, που προβλέπεται παγίως από την κείμενη νομοθεσία για όσους είναι εκπρόθεσμοι άνω των έξι μηνών, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν το συγκεκριμένο τέλος μειωμένο, δηλαδή 33 αντί 65 ευρώ.

Ειδικότερα, θα τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν καταστεί άνω των έξι μηνών εκπρόθεσμοι από την καταληκτική ημερομηνία Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) μέχρι και ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, άρα στις 14 Σεπτεμβρίου και εφόσον, αξιοποιήσουν τις παρακάτω ειδικές ευνοϊκές προθεσμίες:

• Α. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου έως τις 30/6 του 2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι και τις 30/9/2015.

• B. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/7/2014 έως τις 31/12/2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι την 31/10/2015

• Γ. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/1/2015 έως και την 14/9/2015, θα πρέπει να προσκομιστούν για τεχνικό έλεγχο έως την 30/11/2015

Στην εγκύκλιο που εξέδωσε η διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, επισημαίνεται στην περίπτωση που κάποιοι ιδιοκτήτες ΙΧ δεν προσέλθουν στις προαναφερθείσες ειδικές ημερομηνίες, αλλά τελικώς διενεργήσουν τον Τεχνικό έλεγχο εντός του 2015 (μέχρι τις 31/12/2015), θα καταβάλλουν μεν το προσαυξημένο τέλος εκπροθέσμου ελέγχου, δηλαδή 65 ευρώ, ωστόσο, δε θα τους επιβληθεί το πρόστιμο των 150 ευρώ.Σχόλια