Εκτιμητές για τις πραγματογνωμοσύνες του Ελληνικού

206 1

Δυο εκτιμητές ορίστηκαν από την εισαγγελία προκειμένου να αποφανθούν για το κόστος μεταβίβασης του Ελληνικού στην εταιρεία Lamda Development. Οι ειδικοί επιστήμονες ορίστηκαν από τον επίκουρο εισαγγελέα Διαφθοράς, κ. Ιωάννη Δραγάτση, ο οποίος διενεργεί σχετική έρευνα εξετάζωντας το ενδεχόμενο ζημίας του ελληνικού Δημοσίου. Οι εκτιμητές θα κληθούν να αξιολογήσουν και τις πραγματογνωμοσύνες που έχουν ήδη συνταχθεί και εμφανίζουν το Ελληνικό να έχει πωληθεί 4 με 5 φορές πιο χαμηλά από την πραγματική του αξίά. Το ereportaz είχε αποκαλύψει τα συγκλονιστικά συμπεράσματα στα οποία είχαν καταλήξει οι δυο πραγματογνώμονες, κ.κ. Μελάς και Αναματερός. Διαβάστε εδώ 

Επίσης: Διαβάστε εδώ μια προγενέστερη αποκάλυψη για την υπόθεση του Ελληνικού…Join the Conversation

1 comment

  1. Hellenic Development Beteiligungs AG Απάντηση

    ηλεομοιοτυπία (FAX) 210 3401046 – Προς: Ελληνική Δημοκρατία – Γραφείο Eισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Υπόθεση (Aktenzeichen) OF/2015/1078/01
    Σχετικό: Εξώδικη Δήλωση διασυνοριακής Δικαιοκτητικής Αξίωσής μας, είσπραξης Χρηματικής Αποζημίωσης μας, θετική αποκαταστατική ζημία 30,000,000 ευρώ σε άλλο κράτος από εκείνο στο οποίο επέρχεται η ζημία, τράπεζας “Eurobank Ergasias A.E”, παράνομη και ανήθικη πράξη, σιωπηρή άρνηση ανταπόκρισης – εξόφλησης τις διεθνώς παραδεδεγμένες αρχές τραπεζικής δεοντολογίας και χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις, του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Ελληνικού Νόμου, αιτούμεθα διασυνοριακά, έλληνα εισαγγελικό λειτουργό, από υπαίτιους των άρθρων 323Α, να εκδώσει εισαγγελική διάταξη (ενωσιακό δίκαιο), Ν. 4254/2014 και Ν.4046/2012 διεθνή δικαιοδοσία, να επιβάλλει όρους και μέτρα διορθωτικού χαρακτήρα, εξόφλησης αλλοδαπού τίτλου εκτελεστού – τιμολόγιο (στον τραπεζικό μας λογαριασμό που τηρείται στην Commerzbank Düsseldorf-Königsallee, Διεύθυνση: Königsallee 37, 40212 Düsseldorf και αναγράφεται επί του εκδοθέντος τιμολογίου), κατά το δίκαιο του τόπου όπου εκδόθηκε καθώς δεν είναι αντίθετος προς τα χρηστά ήθη ή προς τη δημόσια γερμανική διεθνή χρηματοοικονομική τάξη. Παρακώλυση, περιορισμός με πολιτική παρέμβαση (2011-2016), νόθευση του χρηματοοικονομικού ανταγωνισμού, εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας εις βάρος μας, δημοσιονομικό μονοπώλιο, εφαρμογή άνισων όρων, επί παράνομων δημοσιονομικών πιστωτικών παροχών, ύψους 896,000,000 ευρώ, κόστος Ελληνικού Δημοσίου, υπέρ της “Lamda Development S.A.”, έναντι των εμπορικώς διεθνών συναλλασσομένων, κατά παράβαση του Διεθνούς Συμβατικού Δικαίου. Σελ. (15)
    http://www.hdb-ag.de/?cat=14&lang=gr