Γ. Δραγασάκης: Σύνδεση και συνεργασία του κράτους, της αγοράς και της κοινωνίας

Γ. Δραγασάκης: Σύνδεση και συνεργασία του κράτους, της αγοράς και της κοινωνίας

Μέσα από τη σύνδεση και συνεργασία του κράτους, της αγοράς και της κοινωνίας θα προέλθει το παραγωγικό υπόδειγμα, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε νωρίτερα σήμερα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Στο κλίμα αυτό κατέστη σαφής η απόφαση της κυβέρνησης να είναι διαρκής ο διάλογος και η συνεργασία με φορείς όπως ο ΣΕΠΕ.

Στη συνάντηση, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης επισήμανε ειδικότερα την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας παραγωγικής ταυτότητας για τη χώρα, με κεντρική διάσταση την ανάπτυξη του συμπλέγματος δραστηριοτήτων που αφορά την ψηφιοποίηση της οικονομίας, την αναβάθμιση του κλάδου της πληροφορικής και του software, καθώς και την επέκταση των νέων τεχνολογιών.

Παράλληλα, ο Γιάννης Δραγασάκης σημείωσε πως το νέο παραγωγικό υπόδειγμα δεν θα προέλθει από μία ανταγωνιστική σχέση του κράτους με την αγορά αλλά από τη σύνδεση και τη συνεργασία του κράτους, της αγοράς και της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο διάλογος της κυβέρνησης με φορείς, όπως ο ΣΕΠΕ, πρέπει να έχει διάρκεια και συγκεκριμένο περιεχόμενο.Σχόλια