Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ BLINATUMOMAB ΤΗΣ AMGEN ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ PHILADELPHIA, ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ Ή ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΠΡΟΔΡΟΜΗ Β ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ BLINATUMOMAB ΤΗΣ AMGEN ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ PHILADELPHIA, ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ Ή ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΠΡΟΔΡΟΜΗ Β ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

Η Amgen ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) ενέκρινε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το blinatumomab για τη θεραπεία ενηλίκων με αρνητική στο χρωμόσωμα Philadelphia (Ph-), υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική, πρόδρομη Β οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ).
Η ΟΛΛ είναι ένας σπάνιος και ταχέως εξελισσό…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comΣχόλια