Οι «επτά άξονες» του Τσίπρα για την καινοτομία

Οι «επτά άξονες» του Τσίπρα για την καινοτομία

Τους επτά βασικούς άξονες της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ για τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.

Ο πρώην πρωθυπουργός, μίλησε μεταξύ άλλων για αναπτυξιακό νόμο που ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα στην οικονομία και για μέτρα που θα στηρίξουν την πρωτογενή παραγωγή.

Ειδικότερα είπε:

«1. Έχουμε ήδη προετοιμάσει ένα νέο αναπτυξιακό νόμο ο οποίος:

–‐ Διευκολύνει τη μετάβαση από μια οικονομία χαμηλής σε μια οικονομία υψηλής ανταγωνιστικότητας, υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης, καινοτομίας και εγχώριας προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας, παράλληλα, στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.

–‐ Ενισχύει υφιστάμενες παραγωγικές δομές, στις οποίες διαπιστώνονται κρίσιμες αδυναμίες και κίνδυνοι κατάρρευσης.

–‐ Κινητοποιεί νέες ομάδες δρώντων: επιστήμονες της διασποράς, πρωτοβουλίες κοινωνικής,  αλληλέγγυας,  εναλλακτικής και συνεταιριστικής οικονομίας, επιχειρηματικά δίκτυα, εγχειρήματα νεανικής επιχειρηματικότητας, καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2016 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη λειτουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας, που αρχικά θα έχει κάτω από στην ομπρέλα της το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το ΕΤΕΑΝ. Μέσω αυτής της Τράπεζας, θα αναπτυχθούν ειδικά προγράμματα για τους δήμους και τις περιφέρειες και θα στηριχτούν η πρωτογενής παραγωγή, οι πολύ μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και η συνεταιριστική οικονομία.
Θα ενισχύσουμε όλες τις διαδικασίες για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τη δυνατότητα να υπάρξει μια δυναμική γύρω από τον χώρο. Αυτό θα αποτελέσει άλλωστε βασικό σημείο της πολιτικής μας για την έρευνα, την τεχνολογία και για τις τεχνολογίες αιχμής. Ταυτόχρονα, θα εξετάσουμε την παροχή κινήτρων σε ιδιώτες για επένδυση σε νεοφυείς επιχειρήσεις.
Θα απλοποιήσουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων, δηλαδή θα απογραφειοκρατικοποιήσουμε το σύστημα, προκειμένου να γίνει η όλη διαδικασία, ειδικά αυτή που είναι στραμμένη προς τη νεανική επιχειρηματικότητα, πιο απλή, πιο εύκολη, πιο συμβατή με τις ανάγκες που έχει η κοινωνία σήμερα για ισχυρή επιχειρηματικότητα.
Θα ενισχύσουμε τις δράσεις συνέργειας και δικτύωσης των επιχειρήσεων με στόχο την επέκταση του οικοσυστήματος των  επιχειρήσεων   υψηλής  τεχνολογίας στην χώρα μας.
Θα δημιουργήσουμε τεχνολογικά πάρκα και ζώνες καινοτομίας, που θα αποτελέσουν φυτώρια επιχειρήσεων, παρέχοντας κίνητρα για τη μεταφορά της έδρας επιχειρήσεων σε αυτά.
Θα ενισχύσουμε τις θερμοκοιτίδες νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην επιτάχυνση της ωρίμανσης νέων επιχειρηματικών ομάδων και διασύνδεσής τους με την αγορά».Σχόλια