Η Sanofi και η Innate Pharma Συνεργάζονται για  την Ανάπτυξη Νέων Δι-Ειδικών Συνδέσμων για τα Κύτταρα «Φυσικοί Φονείς» στην Ανοσο-Ογκολογία

Η Sanofi και η Innate Pharma Συνεργάζονται για την Ανάπτυξη Νέων Δι-Ειδικών Συνδέσμων για τα Κύτταρα «Φυσικοί Φονείς» στην Ανοσο-Ογκολογία

Ερευνητική συνεργασία και συμφωνία χορήγησης αδειών για νέα ειδικά σε δύο αντιγόνα αντισώματα με τη χρήση της τεχνολογίας της Innate Pharma και της τεχνολογίας και της στοχοποίησης όγκων της Sanofi.
-Η Innate Pharma δικαιούται έως και €400 εκατ. σε πληρωμές καθώς και δικαιώματα επί των καθαρών πω…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comΣχόλια