Υποχρεωτική η εγγραφή των φαρμακείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

93 0

Υποχρέωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο έχουν και οι φαρμακοποιοί, σύμφωνα με  απαντητικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Στην ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας τονίζεται ότι:

Στο ΓΕΜΗ εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι στην ημεδαπή, όπως…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comJoin the Conversation