Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι στο κατώφλι της ανάπτυξης

Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι στο κατώφλι της ανάπτυξης

Υπογράφεται σήμερα, παρουσία του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, της αρμόδιας Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική, Κορίνα Κρέτσου, και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Βέρνερ Χόγιερ, η ίδρυση του νέου Υπερταμείου Συνεπενδύσεων (Fund of Funds).

H επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο EIF, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ), 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές.

Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι στο κατώφλι της ανάπτυξης

Για ένα ταμείο που θα συμβάλει στην επιτυχημένη ενεργοποίηση επενδύσεων, μίλησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στην εκδήλωση για την ενεργοποίηση του Υπερταμείου Συνεπενδύσεων.

Ο αντίκτυπος του ταμείου αναμένεται να ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, είπε ο πρωθυπουργός.Το ταμείο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των παθογενειών της οικονομίας και ειδικά της μετανάστευσης νέων ανθρώπων και κυρίως νέων επιστημόνων, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών είναι μια επενδυτική πλατφόρμα που θα έχει πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία, τόνισε ο πρωθυπουργός.

Η χώρα μετά από επτά χρόνια συνεχούς ύφεσης που κόστισε τη συρρίκνωση του 1/4 του ΑΕΠ, σήμερα βρίσκεται στο κατώφλι της θεμελιακής ανάπτυξης τόνισε ο πρωθυπουργός.

Βρισκόμαστε στο κρίσιμο σημείο της αναγνώρισης της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στους δείκτες της οικονομίας, τόνισε ο πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων, είπε ο πρωθυπουργός.Σχόλια