Μέχρι το τέλος του χρόνου οι προτάσεις για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Μέχρι το τέλος του χρόνου οι προτάσεις για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Μέχρι το τέλος της χρονιάς, ομάδα εργασίας που συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με απόφαση της γ.γ Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου, θα καθορίσει τις προτάσεις για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο της απόφασης, η επιτροπή θα αναλάβει με μελετήσει θέματα όπως:

– υποχρεωτική χρήση μεταφορών πιστώσεων για τις εισπράξεις στα Τελωνεία (ICISnet),

– της αποδοχής καρτών πληρωμών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών για εισπράξεις του Υπουργείου Οικονομικών,

– της υποχρεωτικής αποδοχής καρτών πληρωμών από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, μέσω της χρήσης τερματικών αποδοχής καρτών (POS),

– την καθολική απαγόρευση χρήσης μετρητών στις Δ.Ο.Υ.

– την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού παραβόλου, ιδίως μέσω της ένταξης σε αυτό και των Υπουργείων που μέχρι στιγμής δεν έχουν προβεί στις σχετικές ενέργειες ένταξης παραβόλων τους στο e-παράβολο, αλλά και λοιπών Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το πόρισμα της επιτροπής αναμένεται να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του έτους.

Διαβάστε εδώ την απόφαση.Σχόλια