Μέχρι το τέλος του έτους παρέχουν προστασία της α’ κατοικίας οι τράπεζες

Μέχρι το τέλος του έτους παρέχουν προστασία της α’ κατοικίας οι τράπεζες

«Οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θα συνεχίσουν, μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, να παρέχουν προστασία της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών με βάση το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4224/2013)», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Την ίδια ώρα, κυβερνητικοί κύκλοι αναφέρουν ότι διάταξη η οποία θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων θα προβλέπει αναστολή των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας και αναμένεται να ψηφιστεί έως την 1.1.2016, οπότε θα τεθεί σε ισχύ ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.

Οι ίδιοι κύκλοι διευκρινίζουν ότι η εκκαθάριση των επιχειρήσεων που έχουν ήδη πτωχεύσει θα γίνει με τον ισχύοντα νόμο, ενώ υπογραμμίζουν ότι μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαπραγμάτευσης για βελτιώσεις και τροποποιήσεις.Σχόλια