Μονιμοποιούνται χιλιάδες συμβασιούχοι… απο την «πίσω πόρτα»

Μονιμοποιούνται χιλιάδες συμβασιούχοι… απο την «πίσω πόρτα»

Του Θάνου Πασχάλη

Με διαδικασία «by pass» ανοίγει ο δρόμος για την μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και έργου που απασχολούνται εδώ και πολλά χρόνια στο Δημόσιο με συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις μετά απο θετικές υπέρ τους αποφάσεις των δικαστηρίων (καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες), για την παραμονή στην εργασία τους. Πρόκειται για συμβασιούχους που καλύπτουν συνήθως κενά σε κρίσιμες και αναγκαίες υπηρεσίες του Δημοσίου ,χωρίς ωστόσο να διασφαλίζονται πλήρως (όπως ισχύει για  τους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους) οι εργασιακές τους σχέσεις καθώς σε πολλές περιπτώσεις με τη λήξη της σύμβασής τους οδηγούνται εκτός Δημοσίου…

Σύμφωνα με πληροφορίες το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στα πλαίσια της «εξάλειψης των αδικιών» όπως αναφέρει, θα προχωρήσει στην αποκατάσταση χιλιάδων συμβασιούχων, με την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, πριμοδοτώντας τους με επιπλέον μόρια , μέσω προκηρύξεων απο το ΑΣΕΠ ομοειδών θέσεων και ειδικοτήτων. Η διαδικασία η οποία αναμένεται να εφαρμοσθεί από τα τέλη του χρόνου θα προβλέπει την έκδοση προκηρύξεων από το ΑΣΕΠ για συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες ,και όσοι από τους συμβασιούχους που απασχολούνται στο δημόσιο επί πολλά χρόνια επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πριμοδοτούνται με επιπλέον μόρια αποκτώντας έτσι προβάδισμα, έναντι άλλων συνυποψηφίων τους, προκειμένου να προσληφθούν ως συμβασιούχοι αορίστου χρόνου.

Ανάλογη πρακτική είχε εφαρμοσθεί στο παρελθόν  σε πολλούς Οργανισμούς του Δημοσίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εργαζόμενοι σήμερα στα ΚΕΠ για τους οποίους εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ ξεχωριστή προκήρυξη, προκειμένου να παρακαμφθεί το άρθρο 103 του αναθεωρημένου συντάγματος του 2001, το οποίο απαγορεύει ρητά την αυτόματη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου σε αορίστου χρόνου. Με τον τρόπο αυτό μονιμοποιήθηκαν εκατοντάδες συμβασιούχοι στα ΚΕΠ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου στην κατηγορία των συμβασιούχων με πολυετείς (ξεπερνούν τα δέκα χρόνια) συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου βρίσκονται περίπου 8.000 εποχικοί υπάλληλοι που σήμερα απασχολούνται σε κοινωνικά η ερευνητικά προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο σπίτι», καθαρίστριες σε δημόσια σχολεία, υπάλληλοι σε ασφαλιστικά ταμεία όπως τον ΟΑΕΕ, συμβασιούχοι στον ΟΑΕΔ, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Κ.Ε.Θ.Ι., σε δήμους και περιφέρειες και σε διάφορα Ινστιτούτα μεταναστευτικής πολιτικής. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν προσφύγει  στο παρελθόν στα δικαστήρια και με αποφάσεις των δικαστηρίων κρίθηκαν ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, με αποτέλεσμα  να  παραμένουν επί πολλά χρόνια στην υπηρεσία τους με ασφαλιστικά μέτρα ή προσωρινές διαταγές, παρότι ο νόμος ορίζει ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους 24 μήνες. Η διαδικασία των προκηρύξεων μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη ανάλογων θέσεων στις οποίες απασχολούνται σήμερα οι περισσότεροι συμβασιούχοι αναμένεται να ξεκινήσει  από τα τέλη του χρόνου έτσι ώστε ,ανάλογα και με τις οικονομικές δυνατότητες του Δημοσίου, αρκετοί συμβασιούχοι λαμβάνοντας την πριμοδότηση των  μορίων να υπαχθούν στο καθεστώς των συμβασιούχων αορίστου χρόνου.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στους διαγωνισμούς με την διαδικασία  των μορίων που θα διεξαγάγει το ΑΣΕΠ οι συμβασιούχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν θα λαμβάνουν επιπλέον αριθμό μορίων ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους ως απλοί συμβασιούχοι στο δημόσιο. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι τουλάχιστον οι μισοί (περίπου 4.000)από τους τωρινούς συμβασιούχους ορισμένου χρόνου και έργου θα μπορέσουν έχοντας και τα ανάλογα τυπικά και κοινωνικά κριτήρια, να προσληφθούν στο δημόσιο όχι με προσωρινές και ανανεούμενες συμβάσεις αλλά με συμβάσεις αορίστου χρόνου οι οποίες διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό και τη μονιμότητά τους στις μέχρι σήμερα εργασίες τους.Σχόλια