Ντράγκι: Ότι συνέβη με την Ελλάδα καταδεικνύει πόσο εύθραυστο είναι το Ευρωσύστημα

Ντράγκι: Ότι συνέβη με την Ελλάδα καταδεικνύει πόσο εύθραυστο είναι το Ευρωσύστημα

Τα όσα προηγήθηκαν της συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των υπολοίπων κρατών της ευρωζώνης για το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής καταδεικνύουν ότι η ζώνη του ευρώ ήταν εύθραυστη, τονίζοντας για ακόμη μια φορά την ανάγκη ολοκλήρωσης της Νομισματικής Ένωσης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι στην Ετήσια Έκθεση του εν λόγω Οργανισμού για το 2015.

Ο κεντρικός τραπεζίτης προειδοποιεί για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ εκφράζει έντονες ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ να αντέξει νέα δυσμενή σοκ.

«Το 2016 δεν θα είναι λιγότερο δύσκολη χρονιά για την ΕΚΤ. Αντιμετωπίζουμε αβεβαιότητα για την προοπτική της παγκόσμιας οικονομίας. Αντιμετωπίζουμε συνεχιζόμενες αποπληθωριστικές πιέσεις. Και αντιμετωπίζουμε ερωτήματα ως προς την κατεύθυνση της Ευρώπης και την ανθεκτικότητά της σε νέα σοκ», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Επίσης, στην ανωτέρω έκθεση αναφέρεται ότι η κεντρική τράπεζα συνέβαλε στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης το 2015, αντιμετωπίζοντας απειλές κατά της ακεραιότητας της ζώνης του ευρώ, οι οποίες συνδέονταν κυρίως με τις εξελίξεις στην Ελλάδα το α’ εξάμηνο του έτους.

Το Ευρωσύστημα ήταν εκεί και πρόσφερε σανίδα σωτηρίας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μέσω του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (emergency liquidity assistance – ELA), λόγω του ότι οι τράπεζες και το Ελληνικό Δημόσιο απώλεσαν την πρόσβαση στις αγορές και οι καταθέτες άρχισαν να αποσύρουν από τις τράπεζες τα χρήματά τους με ταχύτερους ρυθμούς, ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που επικρατούσε σχετικά με τη δέσμευση της νέας κυβέρνησης στο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι η ΕΚΤ ενήργησε με πλήρη ανεξαρτησία και σύμφωνα με τους κανόνες της, «διασφαλίζοντας, αφενός, ότι δεν παρείχαμε νομισματική χρηματοδότηση στην ελληνική κυβέρνηση και ότι χορηγήσαμε ρευστότητα μόνο στις τράπεζες που ήταν φερέγγυες και διέθεταν επαρκείς εξασφαλίσεις, αφετέρου, ότι οι αποφάσεις που θα είχαν ευρύτερες συνέπειες για τη ζώνη του ευρώ λαμβάνονταν από τις πολιτικές αρχές που νομιμοποιούνται προς αυτό».

Όσον αφορά την περαιτέρω μεταρρύθμιση της θεσμικής αρχιτεκτονικής της ζώνης του ευρώ, ανέφερε πως συνέβαλε στη σύνταξη έκθεσης η οποία περιείχε συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια ισχυρότερη ένωση και να αποφευχθεί η υπέρμετρη επιβάρυνση της κεντρικής τράπεζας.Σχόλια