Παγκόσμια, περιφερειακά και εθνικά επίπεδα και τάσεις της μητρικής θνησιμότητας

Παγκόσμια, περιφερειακά και εθνικά επίπεδα και τάσεις της μητρικής θνησιμότητας

Είναι απαραίτητες άμεσες ενέργειες για να επιτευχθεί ο στόχος των 70 θανάτων μητέρων ανά 100.000 γεννήσεων εν ζωή σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2030

Υπόβαθρο
Ο 5ος Στόχος Ανάπτυξης της Χιλιετίας απαιτεί κατά 75% μείωση του δείκτη μητρικής θνησιμότητας (MMR) μεταξύ του 1990 και του 2015. Υπολογί…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comΣχόλια