Παραπληροφόρηση σχετικά με την αναβάθμιση των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

Παραπληροφόρηση σχετικά με την αναβάθμιση των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

Η ένωση των νοσηλευτών παρατήρησε πρόσφατα την ανάληψη πρωτοβουλίας (είτε αυτόβουλη, είτε κατά παρότρυνση τρίτων) εκ μέρους συλλογικών οργάνων των υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, προκειμένου να υπάρξει μια αναβάθμισή τους και μια εν τοις πράγμασι εξομοίωσή τους, εξ απόψεως μισθολογικής…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comΣχόλια