Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Οκτωβρίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 12 Οκτωβρίου, γιορτάζουν οι Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Ανδρόμαχος, Μάχος
Βαλάντης, Βαλάντιος

 Σχόλια