Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 22 Ιανουαρίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 22 Ιανουαρίου

Σήμερα, 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα, Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη .

 Σχόλια