Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 16 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 16 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Σήμερα, 16 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι Χριστόδουλος, Ιουλιανός, Γιουλιανός, Γιολανός.Σχόλια