Πότε θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα και ποιοι το δικαιούνται;

Πότε θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα και ποιοι το δικαιούνται;

Μια είδηση που ενδιαφέρει όλους τους εργαζόμενους αυτές τις μέρες είναι η καταβολή του Δώρου Πάσχα!

Όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα αυτό καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη, η οποία είναι και η καταληκτική ημερομηνία, βέβαια ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να πληρώσει το δώρο του Πάσχα και νωρίτερα από τη συγκεκριμένη ημέρα.

Στο δώρο του Πάσχα γίνεται παρακράτηση εισφορών υπέρ του ΙΚΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών.  Στο Δημόσιο πλέον δεν δίνεται δώρο Πάσχα, όπως και στην περίπτωση των συνταξιούχων.Σχόλια