ΠΟΥ: Παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την αντοχή στα αντιβιοτικά

77 0

Παρότι νέα φάρμακα βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης δεν αναμένονται άμεσα λύσεις στην αντιμετώπιση πολυανθεκτικών μικροβίων.

Μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία σήμερα είναι η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως ηλικίας, σε οποι…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comJoin the Conversation