ΠΟΥ: Παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την αντοχή στα αντιβιοτικά

ΠΟΥ: Παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την αντοχή στα αντιβιοτικά

Παρότι νέα φάρμακα βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης δεν αναμένονται άμεσα λύσεις στην αντιμετώπιση πολυανθεκτικών μικροβίων.

Μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία σήμερα είναι η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως ηλικίας, σε οποι…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comΣχόλια