Προσοχή στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

Προσοχή στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

Στο Τaxis βρίσκονται εδώ και λίγα 24ωρα τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Οι φορολογούμενοι που είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους το 2014 ή ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να ελέγξουν το εκκαθαριστικό για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να «φουσκώνουν» τον λογαριασμό του φόρου. Οι υπόλοιποι θα πρέπει λογικά να διαπιστώσουν ότι θα πληρώσουν τα ίδια ποσά φόρου με πέρυσι.

Σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να μεγαλώνουν τον τελικό λογαριασμό…

 Σχόλια