Σφίγγει ο κλοιός για μέλη του ΤΑΙΠΕΔ – Τι απαντούν κύκλοι του

Σφίγγει ο κλοιός για μέλη του ΤΑΙΠΕΔ – Τι απαντούν κύκλοι του

Δύσκολα φαίνεται πως είναι τα πράγματα για μέλη του ΤΑΙΠΕΔ, μετά τη νέα δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Διαφθοράς για ακόμη ένα κακούργημα, το οποίο αφορά, αυτήν τη φορά, στο τίμημα από την πώληση του ΟΠΑΠ.

Το ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με τη νέα κατηγορία, έβαλε στην… τσέπη τους τόκους που όφειλε στο ελληνικό Δημόσιο από την ιδιωτικοποίηση κρατικής εταιρείας στην Ελλάδα.

Με λίγα λόγια παρακράτησε τόκους ύψους σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ, τους οποίους θα έπρεπε να καταβάλει στο ελληνικό Δημόσιο από την πώληση του ΟΠΑΠ στην Emma Delta Ltd.

Ανυπόστατες οι κατηγορίες για υπεξαίρεση απαντούν κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ

Ανυπόστατες χαρακτηρίζουν κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ τις κατηγορίες για υπεξαίρεση σε βάρος υπευθύνων του Ταμείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ΤΑΙΠΕΔ, ως οφείλει, αποδίδει το τίμημα από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων που έχει περιέλθει στην κυριότητά του πάντα εντός 10 ημερών. Ωστόσο ο ιδρυτικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ κατατάσσει τους τόκους στα έσοδα του Ταμείου, απαιτούμενα για την λειτουργία του. Πάντως, από το 2015 με απόφαση της διοίκησης του Ταμείου, αποδίδονται και οι τόκοι.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ, όπου παραπέμπουν οι ίδιες πηγές, στο άρθρο 2 παρ. 17 και 18 του Ν. 3986/2011 προβλέπεται,

17. Έσοδα του Ταμείου είναι:
α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σε αυτό.
β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του.
γ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες του και τις ανάγκες παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων που συνάπτει το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 5.
δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
18. Τα έσοδα του Ταμείου διατίθενται για:
α) Την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.
β) Την αποπληρωμή τυχόν χρεών του.
γ) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων.
δ) Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του.
παρ. 14
14. Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, μεταφέρεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξη του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4063/2012 (Α΄ 71) με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους», αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

 Σχόλια