Συγχαρητήριο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη προς το νέο υπουργό Παιδείας

Συγχαρητήριο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη προς το νέο υπουργό Παιδείας

Τα συγχαρητήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για την ανάληψη των καθηκόντων του ως υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έλαβε σήμερα ο νέος υπουργός Νίκος Φίλης. Το μήνυμα του Προκαθήμενου του Οικουμενικού Θρόνου έχει ως εξής:

«Ευλογούντες από του Ιερού της Ορθοδοξίας Κέντρου, μήτρας και τροφού των Ελληνικών Γραμμάτων, ανάθεσιν ημετέρα προσφιλεί Εξοχότητι ιδιαιτέρας σημασίας δια την νέαν γενεάν και την παιδείαν του Γένους Υπουργείου, συγχαίρομεν και ευχόμεθα πάσαν επιτυχίαν επί προασπίσει τιμαλφών Γένους και Εκκλησίας, προσβλέποντες εις αγαστήν μεθ’ υμών συνεργασίαν, επί κοινού ενδιαφέροντος ζητημάτων».Σχόλια