Σήμερα η 8η καταβολή του επιδόματος ενοικίου

72 0

Πρόκειται για την 8η καταβολή του επιδόματος ενοικίου στους δικαιούχους του προγράμματος της ανθρωπιστικής κρίσης.

Το ποσό που θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων είναι 3.542.336,47 ευρώ.
Η καταβολή του επιδόματος ενοικίου εξαρτάται από την ορθή καταχώριση, με ευθύνη των δικαιούχων, των στοιχείων για τα μισθωτήρια και τους ιδιοκτήτες των μισθωμένων κατοικιών.Join the Conversation