Σήμερα η 8η καταβολή του επιδόματος ενοικίου

Σήμερα η 8η καταβολή του επιδόματος ενοικίου

Πρόκειται για την 8η καταβολή του επιδόματος ενοικίου στους δικαιούχους του προγράμματος της ανθρωπιστικής κρίσης.

Το ποσό που θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων είναι 3.542.336,47 ευρώ.
Η καταβολή του επιδόματος ενοικίου εξαρτάται από την ορθή καταχώριση, με ευθύνη των δικαιούχων, των στοιχείων για τα μισθωτήρια και τους ιδιοκτήτες των μισθωμένων κατοικιών.Σχόλια