Σωστή μέτρηση και δοσολογία ινσουλίνης

Σωστή μέτρηση και δοσολογία ινσουλίνης

Οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρακολουθούν κάθε μέρα τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα τους. Οι ταινίες μέτρησης σακχάρου contour next και οι συσκευές μέτρησης που τις συνοδεύουν αποτελούν μια αξιόπιστη και οικονομική λύση για όλους όσους επιθυμούν να ελέγξουν μόνοι τους και στην ησυχία του σπιτιού τους, το σάκχαρό τους.

Όσον αφορά τους διαβητικούς, οι οποίοι ανήκουν σε εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας (τυπικά τύπου 1), αυτοί πρέπει να μετρούν το σάκχαρό τους τουλάχιστον τέσσερις φορές σε καθημερινή βάση (πριν τα τρία κύρια γεύματα και πριν το νυκτερινό ύπνο). Υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις, στις οποίες χρειάζεται να γίνεται η συγκεκριμένη μέτρηση ακόμα συχνότερα (και μεταγευματικά).

Εκτός όμως από τη μέτρηση, εξίσου σημαντική είναι και η καταγραφή των αποτελεσμάτων με τις τιμές του σακχάρου στο αίμα τους. Με τον τρόπο αυτό, θα βοηθήσετε το γιατρό στην επόμενη επίσκεψη που θα κάνετε, έτσι ώστε να βγάλει τα σωστά συμπεράσματα και να προτείνει τις κατάλληλες θεραπευτικές οδηγίες.

Οι στόχοι που προσπαθούμε να πετύχουμε με τις παρεμβάσεις μας είναι πάντα συγκεκριμένοι, αλλά και εξατομικευμένοι για κάθε περίπτωση. Συνήθως ο στόχος για το πρωινό σάκχαρο (νηστικός) είναι 80-120 mg/dl, ενώ για το μεταγευματικό είναι <180 mg/dl (ή με πιο αυστηρά κριτήρια <160 mg/dl).

Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, αφού ο κάθε οργανισμός έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, άρα κα τις δικές του αυξημένες ή μειωμένες ανάγκες.Σχόλια