ΣτΕ: Νόμιμο το χαράτσι για τη ρύπανση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ των καταναλωτών

ΣτΕ: Νόμιμο το χαράτσι για τη ρύπανση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ των καταναλωτών

Νόμιμη έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την είσπραξη του ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων (ΕΤΜΑΕΡ) που εισπράχθηκε το 2013 μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ για τους καταναλωτές, και παράνομο για τις εταιρείες αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, με δυο αποφάσεις της η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (3366 και 3367/2015) κάνει έναν σαφή διαχωρισμό, αφού κρίνει ότι οι εταιρίες, παράγοντας καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, έχουν συμβάλλει ήδη στον εθνικό σκοπό μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων.

Όπως είναι γνωστό, το ΕΤΜΑΕΡ προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Δηλαδή, αποτελεί τη συνεισφορά όλων των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στη μέσω προώθησης των ΑΠΕ.

Το ύψος του επίμαχου ειδικού τέλους καθορίζεται ανά εξάμηνο με αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Με άλλη απόφαση τον περασμένο χρόνο το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ έχει κρίνει ότι το ΕΤΜΕΑΡ αποτελεί φόρο και όχι ειδικό τέλος όπως το «βαπτίζει» ο σχετικός νόμος.

Τώρα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση εταιρείας που ζητούσε να ακυρωθεί η από 9.7.2013 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία καθορίστηκαν οι τιμές του ΕΤΜΕΑΡ για το β΄ εξάμηνο του 2013.

Ουσιαστικά η Ολομέλεια του ΣτΕ, θεωρεί μη νόμιμη την απόφαση διότι «η ενέργεια που παράγεται από ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, οι οποίες εξομοιώνονται με μονάδες παραγωγής από ΑΠΕ, αποτελεί καθαρή ενέργεια και συνεπώς είτε αυτή εγχέεται στο σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε αυτοκαταναλώνεται από τον παραγωγό της, συμβάλλει αποτελεσματικά στην εκπλήρωση του εθνικού στόχου διείσδυσης καθαρής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω χρήσεως φιλικών προς αυτό πηγών ενέργειας, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και το κυρωθέν με το νόμο 3017/2002 ‘’Πρωτόκολλο του Κιότο’’».

Αντίθετα, η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή κατοίκων του Λεκανοπεδίου της Αττικής πού ζητούσαν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που καθόριζε τις τιμές του ΕΤΜΕΑΡ για τους πελάτες οικιακής χρήσης χαμηλής τάσης αφού «το ΕΤΜΕΑΡ συνιστά φόρο υπέρ τρίτων επί της ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και δεν έχει το χαρακτήρα τμήματος/ανταλλάγματος καταβαλλόμενου για την χρήση συγκεκριμένου δημοσίου αγαθού ή συγκεκριμένης δημόσιας υπηρεσίας».Σχόλια