Στο 24,2% η ανεργία τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Στο 24,2% η ανεργία τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Στο 24,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Φεβρουάριο εφέτος έναντι του 25,8% τον Φεβρουάριο 2015 και από 24,4% τον Ιανουάριο 2016. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.158.731 άτομα, ενώ ειδικά στους νέους έως 24 ετών το ποσοστό των ανέργων ανέρχεται σε 51,4% και σε αρκετές περιφέρειες της χώρας η ανεργία αυξήθηκε σημαντικά τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ?ειώθηκαν κατά 70.220 άτο?α σε σχέση ?ε τον Φεβρουάριο 2015 (?είωση 5,7%) και κατά 7.524 άτο?α σε σχέση ?ε τον Ιανουάριο 2016 (?είωση 0,6%).

Το σύνολο των απασχολου?ένων εκτι?άται ότι ανήλθε σε 3.625.262 άτο?α και οι απασχολού?ενοι αυξήθηκαν κατά 86.015 άτο?α σε σχέση ?ε τον Φεβρουάριο 2015 (αύξηση 2,4%) και κατά 10.692 άτο?α σε σχέση ?ε τον Ιανουάριο 2016 (αύξηση 0,3%).Σχόλια