Στο ΣτΕ ο ΟΠΑΠ, ζητά την κατάργηση του ειδικού τέλους των 0,05 ευρώ ανά στήλη

Στο ΣτΕ ο ΟΠΑΠ, ζητά την κατάργηση του ειδικού τέλους των 0,05 ευρώ ανά στήλη

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο ΟΠΑΠ, ζητώντας την κατάργηση του ειδικού τέλους των 0,05 ευρώ ανά στήλη, ως αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Αναλυτικότερα, με προσφυγές τους στο ΣτΕ, ο ΟΠΑΠ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ και πράκτορες του ΟΠΑΠ, υποστηρίζουν ότι η επιβολή ειδικού τέλους 0,05 λεπτών του ευρώ ανά στήλη σε κάθε παιχνίδι του «Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΟΠΑΠ) είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αλλά και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, ενώ παράλληλα είναι τεράστια τα τεχνικά προβλήματα για την είσπραξη του εν λόγω τέλους, μέχρι του σημείου της παντελούς αδυναμίας υλοποίησης άμεσης προσαρμογής των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Όλοι ζητούν, κατ΄ αρχάς, να εκδοθεί προσωρινή διαταγή που να «παγώνει» προσωρινά την από 4.1.2016 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, με την οποία επιβλήθηκε το επίμαχο ειδικό τέλος, το οποίο επιβαρύνει τους παίκτες και αποδίδεται από τον ΟΠΑΠ στο Δημόσιο. Στη συνέχεια, ο ΟΠΑΠ, η ομοσπονδία, κλπ. ζητούν από τους συμβούλους Επικρατείας να αναστείλουν και να ακυρώσουν την επίμαχη υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα, υπογραμμίζουν ότι είναι αδύνατη η άμεση τεχνολογική προσαρμογή του λογισμικού συστήματος των ηλεκτρονικών μηχανημάτων του ΟΠΑΠ, έτσι ώστε να μπορεί να υπολογίζεται και να εισπράττεται το εν λόγω ειδικό τέλος, ενώ υπάρχει αδυναμία στην πράξη να ενσωματωθεί το τέλος στην τιμή της στήλης κάθε παιχνιδιού.

Τουλάχιστον, σημειώνουν, δε θα έπρεπε να προβλεφθεί άμεσα η εφαρμογή είσπραξης του ειδικού τέλους, αλλά έπρεπε να δοθεί ο αναγκαίος ικανός χρόνος για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Ακόμη, ο ΟΠΑΠ υποστηρίζει ότι εκ των πραγμάτων, λόγω του ειδικού τέλους, θα αναγκαστεί να σταματήσει ορισμένα παιχνίδια, με συνέπεια να υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ειδικό τέλος, αλλά για νέο φόρο, η επιβολή του οποίου παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας και της καθολικότητας του φόρου. Και αυτό γιατί –πλέον των άλλων- το ειδικό αυτό τέλος δεν επιβάλλεται σε όλα τα τυχερά παιχνίδια, αλλά μόνο σε αυτά του ΟΠΑΠ.

Επίσης, παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της φορολόγησης με βάση τη φοροδοτική ικανότητα κάθε πολίτη, όπως παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου από την εκάστοτε Κυβέρνηση, καθώς με το νέο ειδικό τέλος που επιβλήθηκε, δεν υπάρχει σταθερότητα στην νομική κατάσταση.

Όμως, παραβιάζεται και η ΕΣΔΑ, η οποία προστατεύει την οικονομική ελευθερία και την ιδιοκτησία. Τέλος, παραβιάζεται και η Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/112/ΕΚ η οποία δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν τέλη που έχουν τον χαρακτήρα φόρου κύκλου εργασιών.

Σχόλια