Τα 270 μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως τον Δεκέμβριο

71 0

Το Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών (ΙΝΕΡΠ), μια μη κυβερνητική οργάνωση που ανήκει στο χώρο της κοινωνίας πολιτών και η οποία ασχολείται με την την ποιοτική και ποσοτική έρευνα των ρυθμιστικών δημόσιων πολιτικών, κωδικοποίησε όλα τα μέτρα (270 στον αριθμό) που πρέπει να ληφθούν έως τον Δ…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comJoin the Conversation