Τα 270 μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως τον Δεκέμβριο

Τα 270 μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως τον Δεκέμβριο

Το Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών (ΙΝΕΡΠ), μια μη κυβερνητική οργάνωση που ανήκει στο χώρο της κοινωνίας πολιτών και η οποία ασχολείται με την την ποιοτική και ποσοτική έρευνα των ρυθμιστικών δημόσιων πολιτικών, κωδικοποίησε όλα τα μέτρα (270 στον αριθμό) που πρέπει να ληφθούν έως τον Δ…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comΣχόλια