Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ εξοπλίζει το νοσοκομείο Λάρισας

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ εξοπλίζει το νοσοκομείο Λάρισας

Μετά την ολοκλήρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, ο διοικητής των νοσοκομείων της Λάρισας Κ. Καραμπάτσας, προχώρησε σε υπογραφή δύο ακόμη συμβάσεων για την προμήθεια, με πόρους Ε.Σ.Π.Α., βιοϊατρικού εξοπλισμού για κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Παράλληλα, ζήτησε από τους αναδόχου…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.com



Σχόλια