Τώρα «βάζουν χέρι» και στα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΥΔΑΠ

Τώρα «βάζουν χέρι» και στα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΥΔΑΠ

Στα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΥΔΑΠ βάζει εκ νέου χέρι η κυβέρνηση, καθώς η ρευστότητα όλο και μειώνεται καθημερινά.

​Ειδικότερα, αυξάνονται τα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΥΔΑΠ, που ήδη έχουν τοποθετηθεί στη διάθεση της κυβέρνησης και των δανειστών, από τα 168 εκ. ευρώ στα 192 εκ. ευρώ
Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προβλέπεται ότι το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων που απομένει μετά την αφαίρεση του αναγκαίου ποσού για πληρωμή των μηνιαίων υποχρεώσεων (30 εκατ. ευρώ), τοποθετείται σε ποσοστό 70% στον Ειδικό Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η επίσημη ανακοίνωση, όπως και πέρυσι, αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός έχει μεγαλύτερη απόδοση, ενώ η επένδυση των χρημάτων σε αυτόν έχει την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Με την ίδια απόφαση του ΔΣ αυξάνονται τα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΥΔΑΠ, που ήδη έχουν τοποθετηθεί στη διάθεση της κυβέρνησης και των δανειστών, από τα 168 εκ. ευρώ στα 192 εκ. ευρώ.

Σχόλια