Τροπολογία για τα ομολογιακά δάνεια των ΕΑΣ

Τροπολογία για τα ομολογιακά δάνεια των ΕΑΣ

Τροπολογία για την κεφαλαιοποίηση των μη ληξιπρόθεσμων εγγυημένων ομολογιακών δανείων των δύο εταιρειών που ιδρύονται με την διάσπαση της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα από το ελληνικό Δημόσιο, κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις που συζητείται στην Ολομέλεια.

Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα για την κεφαλαιοποίηση των καταπτώσεων των εγγυημένων δανείων και των άληκτων ομολογιακών δανείων έκδοσης κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου μετά το PSI.

Με την ίδια τροπολογία επιτρέπεται μεγαλύτερη ευελιξία για το τεχνικό προσωπικό της ΕΑΒ που εργάζεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ειδικότερα, οι συμβάσεις θα μπορούν να έχουν διάρκεια έως ένα έτος και να ανανεώνονται ή να παρατείνονται έως το τέλος του σχετικού προγράμματος ή έργου. Σήμερα η διάρκεια απασχόλησης του προσωπικού αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο 12 μηνών.Σχόλια