Βουλή: Ποιες είναι οι 16 τροπολογίες που περιλαμβάνονται στο ν/σ για το παράλληλο πρόγραμμα

Βουλή: Ποιες είναι οι 16 τροπολογίες που περιλαμβάνονται στο ν/σ για το παράλληλο πρόγραμμα

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα και αύριο, το σχέδιο νόμου για το παράλληλο πρόγραμμα με τίτλο: «Μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου».

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην κατάθεση 16 τροπολογιών στο νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα, οι οποίες αφορούν σε ρυθμίσεις για:

– τους οδηγούς ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας.

– το Ηλεκτρονικό Αρχείο Υπηρεσιών Υγείας.

– την προαγωγή του μητρικού θηλασμού.

– θέματα διά βίου μάθησης.

– θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

– τη συνεργασία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα καθώς και με Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

– την εκλογή Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων-Αντικυθήρων.

– τον μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και διάφορες εξουσιοδοτικές διατάξεις.

– τον επανακαθορισμό της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Προστασίας Κωφαλάλων.

– την κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών των Δημόσιων Δομών Υγείας από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και Νομικών Προσώπων τους.

– τη συμπλήρωση – τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3329/2005 σχετικά με την δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

– ρυθμίσεις σχετικά με τον ΕΟΠΥΥ.

– ρυθμίσεις για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

– ρυθμίσεις θεμάτων μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών και διαχείρισης της τέφρας.

– την παράταση ισχύος του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014 σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών έως 30/4/2016.

– την αντικατάσταση του κειμένου της Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη.

Η συζήτηση επί της αρχής του νομοσχεδίου ξεκίνησε με τους εισηγητές των κομμάτων, και θα ολοκληρωθεί αύριο Σάββατο αργά το απόγευμα με την ψήφισή του, ενώ νωρίτερα αναμένεται να μιλήσουν, ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.Σχόλια