Διαφάνεια και καλή συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων, χαρακτήρισε ο ΣΦΕΕ τη διαδικασία ανατιμολόγησης φαρμάκων

Διαφάνεια και καλή συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων, χαρακτήρισε ο ΣΦΕΕ τη διαδικασία ανατιμολόγησης φαρμάκων

Η προσπάθεια εξισορρόπησης των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων εκτός από θεσμική απαίτηση, αποτελεί και υποχρέωση όλων μας απέναντι στους ασθενείς για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασής τους στις θεραπείες τους».

Με αυτή τη βασική θέση συμμετείχε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελ…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comΣχόλια