Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Πυλώνας στήριξης της ελληνικής οικονομίας τα σούπερ μάρκετ

Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Πυλώνας στήριξης της ελληνικής οικονομίας τα σούπερ μάρκετ

Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλήνιας έρευνας που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ, οι Έλληνες καταναλωτές θεωρούν θετική τη συμβολή των σούπερ μάρκετ στην ελληνική οικονομία (μέσω των επενδύσεων, της προσφοράς τους στο ΑΕΠ, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κλπ) σε ποσοστό 61% ενώ θετικές είναι και οι απόψεις για τη στήριξη των τοπικών οικονομιών.

Οι καταναλωτές έχουν την τελευταία 3ετία σε μεγάλο βαθμό τις θετικές γνώμες τους για τις προσπάθειες των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ για τη διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα και την στήριξη τους στην αντιμετώπιση της κρίσης ανταποκρινόμενα στη μείωση του εισοδήματος του κοινού. Οι θετικές γνώμες το 2016 έχουν φτάσει στο 54%. Σε μεγάλο βαθμό αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας συγκράτησης των τιμών και των προσφορών, οι οποίες ξεπερνούν σε αξία τα 700 εκατ. ευρώ ετησίως.

Συγκριτικά με άλλα σημεία πώλησης τροφίμων (λαϊκές αγορές, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, περίπτερα, κλπ) θεωρείται με διαφορά το σημείο που οι καταναλωτές εμπιστεύονται περισσότερο. Οι καταναλωτές σε ποσοστό 71% εμπιστεύονται τα σούπερ μάρκετ, σε ποσοστό 9% στις λαϊκές αγορές, σε ποσοστό 8% τον φούρνο, σε ποσοστό 6% τα εξειδικευμένα καταστήματα και σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά τα άλλα σημεία πώλησης τροφίμων.

Όπως επισημαίνεται από το ΙΕΛΚΑ, αυτό δικαιολογείται από την πληθώρα των επωνύμων καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών που βρίσκει ο καταναλωτής στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, την μεγάλη ποικιλία προϊόντων ανά κατηγορία προϊόντων με μεγάλο εύρος τιμών, την συνεχή επένδυση σε υποδομές υγιεινής και ασφάλειας, τις συμπληρωματικές υπηρεσίες (π.χ. παρκινγκ, εξυπηρέτηση και διανομή κατ’ οίκον), την υψηλή ποιότητα σε φρέσκα προϊόντα κ.λπ..Σχόλια