Νέες τροποποιήσεις για τους ασφαλισμένους του ΝΑΤ

84 0

Στις 21 ανέρχονται οι νέες ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό και ανάμεσα τους και εκείνη που απευθύνεται στους ασφαλισμένους του ΝΑΤ.

«Καταργείται η διάταξη που προέβλεπε πως ο ναυτικός, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε οριστικά από το ΝΑΤ και ανήκε σε πλήρωμα πλοίου υπό ελληνική σημαία ή ασφαλιστικά συμβεβλημένου με το ΝΑΤ, ή η οικογένειά του σε περίπτωση χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου από εργατικό ατύχημα, θεμελιώνει δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου στην ασφάλιση του Κλάδου αυτού.

Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από το ΝΑΤ Λόγω ναυτικού εργατικού ατυχήματος περιλαμβανόμενων και των συντάξεων χηρείας, ως χρόνος ασφάλισης στον Κ.Ε.Α.Ν. λαμβάνεται υπόψη ο αντίστοιχος χρόνος που υπολογίστηκε από το ΝΑΤ, για τη χορήγηση της κύριας σύνταξης.Join the Conversation