Νέες τροποποιήσεις για τους ασφαλισμένους του ΝΑΤ

Νέες τροποποιήσεις για τους ασφαλισμένους του ΝΑΤ

Στις 21 ανέρχονται οι νέες ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό και ανάμεσα τους και εκείνη που απευθύνεται στους ασφαλισμένους του ΝΑΤ.

«Καταργείται η διάταξη που προέβλεπε πως ο ναυτικός, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε οριστικά από το ΝΑΤ και ανήκε σε πλήρωμα πλοίου υπό ελληνική σημαία ή ασφαλιστικά συμβεβλημένου με το ΝΑΤ, ή η οικογένειά του σε περίπτωση χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου από εργατικό ατύχημα, θεμελιώνει δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου στην ασφάλιση του Κλάδου αυτού.

Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από το ΝΑΤ Λόγω ναυτικού εργατικού ατυχήματος περιλαμβανόμενων και των συντάξεων χηρείας, ως χρόνος ασφάλισης στον Κ.Ε.Α.Ν. λαμβάνεται υπόψη ο αντίστοιχος χρόνος που υπολογίστηκε από το ΝΑΤ, για τη χορήγηση της κύριας σύνταξης.Σχόλια